Här kan du se vilka program, detaljplaner och andra styrdokument för den strategiska samhällsplaneringen som kommunen arbetar med och vilket skede de är.

Information om detaljplanerna får du genom att klicka på respektive plan nedan. Vill du ha ytterligare information är du välkommen att kontakta Partille kundcenter.

Samråd

Översiktsplanering

Plan / samrådstid

Fördjupad översiktsplan för Partille södra centrum / 13 jun - 30 sep 2019

Detaljplaner

Detaljplan / Samrådstid

Detaljplan för bostäder i Hallens bykärna / 19 feb - 11 mars

Detaljplan för bostäder vid Lodjursvägen i Öjersjö, 6:102 och 6:175 / 15 jan - 29 jan 2020

Bostäder vid Göteborgsvägen 111, Ugglum 6:310 / 8 mar - 29 mar 2019

Bostäder, kontor och verksamheter mm vid Jonsereds fabriker / 22 sep - 20 okt 2016

Bostäder i Paradiset, Mellby 116:10 m.fl. / 23 jun - 18 aug 2016

Andra planer och styrdokument

Plan / Samrådstid

Avgränsningssamråd inför ansökan om åtgärder inom Natura 2000-område / 4 jul - 14 aug 2019

Ny regional avfallsplan för 2021 till 2030 / 11 jun - 30 sep 2019

Granskning

Detaljplaner

Detaljplan / Granskningstid

 

Antagna planer

Planprogram

Plan / Antagande

Furulunds centrum / 12 juni 2019

Partille Eco Park / 27 mars 2018

Detaljplaner

Följande detaljplaner är antagna av kommunfullmäktige. Efter överklagandetiden vinner planen laga kraft och blir gällande, om ingen överklagan skett inom utsatt tid.

- - -

Andra planer och styrdokument

Åtgärdsvalsstudie för Landvettervägen

Överklagade planer

Detaljplaner

Detaljplan / Antagande

Bostäder vid Ulvåsvägen/Gavelåsvägen, Mellby 2:211 / 19 novembr 2019

Ändring av detaljplan gymnasieområdet och stadsplan skolområde / 22 oktober 2019