Göteborgsregionens tretton medlemskommuner har tagit fram ett förslag till ny regional avfallsplan för perioden 2021 till 2030. Avfallsplanen innehåller övergripande mål för hur avfall och nedskräpning ska förebyggas och hanteras långsiktigt. Förslaget ställdes ut för samråd från juni till september 2019 i Partille.

I varje kommun ska det enligt lag finnas en renhållningsordning som består av en avfallsplan och av lokala föreskrifter för avfallshantering. Avfallsplanen innehåller övergripande mål och åtgärdsområden för hur avfall och nedskräpning ska förebyggas och hanteras långsiktigt i syfte att nå ett hållbart samhälle. De lokala föreskrifterna beskriver bland annat vilket ansvar för avfallshanteringen som vilar på olika aktörer.

Ny regional avfallsplan

Förslaget till ny gemensam regional avfallsplan för perioden 2021 – 2030 är framtaget i samverkan mellan Göteborgsregionens (GR:s) tretton medlemskommuner. Planförslaget ska ställas ut i samtliga medlemskommuner under minst fyra veckor under 2019.

Läs mer om förslaget till regional avfallsplan på Göteborgsregionens webbplats.

Synpunkter på planförslaget som inkommit under samrådet hanteras av GR och av medlemskommunerna. Slutligen skickas förslaget vidare för beslut av fullmäktige i varje medlemskommun.

Ambitionen är att den nya regionala avfallsplanen ska vara antagen i samtliga tretton GR-kommuner under 2020 och att planen kan börja gälla från 2021.

Samråd genomfört i Partille

I Partille genomfördes samråd och utställning av förslaget till ny regional avfallsplan pågick från den 11 juni till och med den 30 september 2019. Då hade allmänhet, myndigheter och organisationer möjlighet att ta del av och yttra sig skriftligt om de handlingar som ingår i planförslaget.