Tillsammans med Partillebo Ab ska kommunen bygga en ny simhall i de centrala delarna av Partille. Målsättningen är att simhallen ska kunna stå klar till årsskiftet 2021/2022.

I december 2018 antog Partille kommunfullmäktige kommunstyrelsens förslag om att ge det kommunala bostadsbolaget Partillebo AB i uppdrag att uppföra en ny simhall och friskvårdsanläggning i centrala Partille. I och med antagandet fick Partillebo AB i uppdrag att upphandla en lämplig tomt i centrala delarna av kommunen för en simhall.

Partille kommun är en tillväxtkommun med ett stadigt ökande invånarantal. Inom ramen för utvecklingen av Partille centrum har flera satsningar genomförts sedan 2000-talet och fler pågår. Att komplettera med en ny simhall är sedan länge med i visionen och en planerad investering för framtiden. Dessutom är kommunens nuvarande badanläggning Björndammen till åren kommen och behöver framöver begränsa öppettiderna för att kunna säkerställa fortsatta bad av god kvalitet.

Kommunfullmäktige gav även Partillebo i uppdrag att tillsammans med kommunstyrelsen och kultur- och fritidsnämnden, ta fram underlag för närmare utformning av en simhall. Våren 2019 åkte representanter från kommunen till olika platser i Partille för att höra mer om vad invånarna tycker är viktigast när vi bygger en ny simhall. Det hölls även en öppen workshop om den nya simhallen som om allt går som det ska kan stå färdig simhall vid årsskiftet 2021/2022.