Synpunkter och klagomål på utbildningsförvaltningen

Skolstart för nyanlända elever, anmälan

Unikum – e-tjänst för elever och vårdnadshavare. Vårdnadshavare identifierar sig med BankID.

Vikariera inom utbildningsförvaltningen, intresseanmälan

Vikariera inom serviceorganisationen UF, intresseanmälan

Volontäruppdrag, ansökan

Anmälan om specialkost i förskola, skola och gymnasium Saknar du eller ditt barn svenskt personnummer eller har skyddad identitet? Använd den ifyllningsbara blanketten på sidan och skicka in den till oss.

Skola 24 – ett system för personal och vårdnadshavare där till exempel närvaro, frånvaro och schemaläggning hanteras. De verksamheter som använder Skola24 i Partille kommun är förskola, fritidshem, grundskola och gymnasieskola. När det gäller förskolan anmäls dock frånvaro via deras egna telefonnummer. Du hittar kontaktuppgifter till respektive förskola via deras webbplatser. Du som av någon anledning inte kan använda dig av digitala verktyg kan istället ringa in sjuk- eller frånvaroanmälan. Du hittar all information om Skola24 och telefonnummer för sjuk- och frånvaroanmälan på denna sida. Så småningom kommer även grund- och gymnasiesärskola kunna använda Skola24, till dess används de telefonnummer som nämns ovan.

Förskola och fritidshem

Beräkna avgift för plats på förskola eller fritidshem (längst ner på sidan finns länk till tjänst)

Ersättningsplats vid förskolors och fritidshems stängningsdagar, ansökan

Plats på förskola, ansökan 

Plats på fritidshem, ansökan

Förskola & fritidshem på webben Vårdnadshavare kan svara på platserbjudande eller registrera och ändra inkomstuppgifter. Du kan även säga upp förskole- eller fritidshemsplacering samt ändra dina kontaktuppgifter. Du identifierar dig med BankID. Dessa e-tjänster finns även som blanketter i pdf-format.

Plats inom förskola eller pedagogisk omsorg i annan kommun, ansökan

Grundskola och gymnasium

Dexter, personal

Kommunalt aktivitetsansvar (KAA), ansökan

Modersmålsundervisning i grundskolan och gymnasium, ansökan

Modersmålsundervisning, uppsägning 

Modersmål som modernt språk på gymnasiet, ansökan

Skola på webben – Här ska du som vårdnadshavare ändra kontaktuppgifter. Du identifierar dig med BankID. Denna tjänst går även under namnet "Dexter".

Anmälan om skolbyte inom Partille kommun – här kan du som är folkbokförd i Partille kommun och med barn som redan går i någon av våra grundskolor ansöka om skolbyte inom kommunen. Du identifierar dig med BankID och väljer sedan alternativet "skolbyte".

Anmälan om skolbyte för inflyttade elever eller folkbokförd i annan kommun (kommunal grundskola) – här kan du som är inflyttad, men ännu ej folkbokförd i Partille, ange vilken grundskola du vill att ditt barn ska gå i, gäller elever i årskurs F-9. Sidan kräver ingen inloggning. Är du nyanländ? Då tar vi emot din ansökan via interkulturellt centrum (IKC).

Utflyttning till annan kommun – här kan du som vårdnadshavare avsluta ditt barns skolplacering. Du identifierar dig med BankID. 

Skolval till förskoleklass – från 8 januari till 31 januari 2020 ska du som vårdnadshavare välja grundskola för ditt barn inför kommande läsår. Det har ingen betydelse när under denna period valet görs, då ansökningsdatum inte är ett urvalskriterium. När skolvalet stängt sker placeringar enligt Partille kommuns riktlinjer för skolval till förskoleklass. Du identifierar dig med BankID.

Endast en vårdnadshavare kan vara inne i skolvalet åt gången. När båda vårdnadshavarna bekräftat ansökan anses valet genomfört. Påminnelse kommer att skickas ut till vårdnadshavare som inte gjort något skolval.

Utan svenskt personnummer eller skyddad identitet?

Saknar du eller ditt barn svenskt personnummer eller har skyddad identitet? Kontakta Kundcenter för att få blanketten "In- och utflyttningsanmälan samt byte av skola" hemskickad.

Ersättning från kommunen för studier utomlands, ansökan (blankett) – läs de riktlinjer som gäller för ersättning från kommunen för studier utomlands.

Skolskjuts, ansökan

Slutbetygskopior grundskola, beställning

Slutbetygkopior gymnasium, beställning

Betygskopior Komvux, beställning

Felanmälan av elevdator

Partille Gymnasium

Stadsparksskolan

Lexby

Ugglum

Vallhamra

Öjersjö Storegård