Välkommen att anmäla ditt intresse för att vikariera inom barnomsorg och skola i Partille kommun!

I denna e-tjänst kommer du att uppge namn, personnummer och kontaktuppgifter.

Vad händer när jag skickat in en intresseanmälan?

Att skicka in en intresseanmälan betyder inte att du är inskriven som vikarie, utan endast att du visat ett intresse för att arbeta inom denna verksamhet. Du söker inte heller en viss tjänst. För att bli aktuell som vikarie krävs ett personligt möte, oftast med verksamhetens lokala vikarieanskaffare.

Belastningsregistret

För att arbeta som vikarie inom utbildningsförvaltningen måste du visa upp ett giltigt utdrag från polisens belastningsregister. Du ansöker själv om utdraget som ska visas upp innan en eventuell anställning. Utdraget är giltigt 1 år och du ansvarar också för att förnya det innan giltighetstiden gått ut. Mer information om registerutdrag och hur du beställer det hittar du på Polisens webbplats - välj blankett riktad mot Skola eller barnomsorg.

Så hanterar vi dina personuppgifter

De uppgifter du lämnar i samband med din intresseanmälan kommer bara att vara tillgänglig för den personal inom utbildningsförvaltningen som arbetar med personalrekrytering. Uppgifterna kommer inte att användas till andra ändamål.

Ansökan finns även som pdf.