Nybyggnadskarta och enkel nybyggnadskarta används när man upprättar en situationsplan vid ansökan om bygglov för nybyggnation och tillbyggnader.

Kartan är ett hjälpmedel vid bygglovsprövning, både för den som söker bygglov och för samhällsbyggnadskontoret. Partille kommun tar ut en avgift enligt plan- och bygglovstaxan vid beställning av kartan.