Har du åsikter, bra eller dåliga, om kommunens verksamheter? Hör av dig till oss med dina synpunkter och klagomål. Det hjälper oss att rätta till misstag och förbättra vår service.

Via vårt webbformulär kan du även anmäla fel som berör framkomligheten på gator, gång- och cykelvägar, belysning, vatten och avlopp och klotter. Vår ambition är att åtgärda problemet så fort vi har möjlighet.

Om ärendet brådskar

Ring vårt kundcenter vid brådskande ärenden på dagtid vardagar. Telefon: 031-792 10 00.

Det går även att ringa till vår jour. Telefonen besvaras dygnet runt. Telefon: 031-792 10 35

Återkoppling om ett ärende

Vill du få svar av oss om ditt ärende måste du ange minst ett sätt som vi kan kontakta dig på: adress, telefon eller e-postadress. Vill du vara anonym lämnar du fälten för namn och återkoppling tomma.

Göra en orosanmälan

Om du är orolig för hur ett barn har det och misstänker att det far illa kan du göra en orosanmälan.

Länkar

Läs mer om att göra en orosanmälan.

E-tjänst för att göra en orosanmälan.

Synpunkter om barnomsorg och skola

Synpunkter eller klagomål på någon av utbildningsförvaltningens verksamheter lämnas via separat e-tjänst.

Länk

E-tjänst för synpunkter och klagomål på utbildningsförvaltningen.

Webbformuläret