Synpunkter, klagomål & felanmälan görs via vårt formulär på denna sida.

Orosanmälan görs till Mottagningsgruppen för barn- och unga via kommunens kundcenter. Vill du framföra klagomål på utbildningsförvaltningens verksamheter gör du det via e-tjänsten Synpunker och klagomål på utbildningsförvaltningen

Om du upptäcker fel på gator, gång- och cykelvägar, med vatten och avlopp eller med snöröjning. Om du vill informera om skrotbilar, nedfallna grenar eller klotter kan du anmäla detta till oss så åtgärdar vi problemet så fort vi kan.

Har du åsikter om kommunens verksamheter? Hör av dig till oss, dina synpunkter, bra som dåliga, hjälper oss att rätta till misstag och förbättra oss.

Om ärendet brådskar

Ring vårt kundcenter på telefon 031-792 10 00. Handläggarna nås på vardagar mellan klockan 8 och 17 eller vår jour på telefon 031-792 10 35. Telefonen besvaras dygnet runt.

Återkoppling

Vill du vara anonym lämnar du fälten för namn och återkoppling tomma. Önskar du få svar av oss måste du ange åtminstone ett sätt vi kan kontakta dig på: adress, telefon eller e-postadress. 

Hantering av personuppgifter enligt dataskyddsförordningen

Personuppgifterna i den här e-tjänsten behandlas i enlighet med dataskyddsförordningen. Den rättsliga grunden för att behandla dina personuppgifter är att det är ett allmänt intresse att kommunen tar hand om inkommande synpunkter/felanmälningar/klagomål. Kommunen tillämpar vid var tid gällande integritetslagstiftning vid all behandling av personuppgifter. Innehållet i e-tjänsten kommer att avgöra både om detta ska sparas, av vem samt hur länge.

Du kan läsa mer om kommunens hantering av personuppgifter på den här sidan.