Handlingar som inkommer till kommunen är allmänna och registreras innan de arkiveras. De går att söka efter i kommunens diarium. Om du begär ut allmänna handlingar har du rätt att vara anonym, dock med vissa undantag.

Diarium

I kommunens diarium finns de handlingar som inkommit till eller upprättats hos kommunen. Ett ärende som registreras får ett diarienummer exempelvis KS/2013:100. Ett ärende kan bestå av flera handlingar.

Kontakta kundcenter om du vill söka något i vårt diarium

Vi håller på att se över vissa av våra rutiner och därför kan du för tillfället inte söka i vårt diarium via kommunens webbplats. Vår ambition är att det så snart som möjligt åter ska vara möjligt att söka från den här sidan. Fram till dess är du välkommen att kontakta Partille kundcenter för hjälp med att söka handlingar i vårt diarium. 

Kommunarkivet

I kommunarkivet förvaras handlingar från Partille kommun från 1724 fram till dags datum. Här finns handlingar från kommunala förvaltningar och bolag. Enstaka enskilda arkiv som härrör från Partille återfinns också här.

Handlingarna som finns i arkivet är allmänna, men kan omfattas av sekretess och måste bedömas innan de kan lämnas ut.

Arkivhandlingarna kan läsas på plats efter överenskommelse om tidsbokning, alternativt kan kopior levereras i pappersformat eller skickas elektroniskt. Avgift för detta arbete kan tillkomma.

Slutbetyg

Behöver du en kopia på dina slutbetyg från grundskolan, gymnasiet eller komvux? Då använder du lättast våra e-tjänster för slutbetyg från respektive skolform. I e-tjänsterna behöver du uppge skolans namn, avgångsår samt ditt namn, adress och personnummer. Uppgifterna används endast för att identifiera handling.

Kopia slutbetyg grundskola

Kopia slutbetyg gymnasium

Kopia slutbetyg Komvux

Bygglovshandlingar

Partille kommun har ett e-arkiv. I e-arkivet är det är möjligt att söka bland 30 000 bygglovshandlingar. Här finns bygglov med ritningar sorterade på fastighetsbeteckning. Handlingarna skickas till dig via e-post, eller post om så önskas, genom att du lägger dem till din order, fyller i beställarinformationen och skickar. Här hittar du e-arkivet.