Partille kommun ingår i flera internationella sammanhang. Det gäller allt ifrån samverkan i EU-frågor till folkhälsoarbete och hållbar landsbygdsutveckling.

Samarbete i europeiska frågor

Kring EU-arbetet och Europafrågor finns en formell överenskommelse mellan Partille kommun, Göteborgs stad och de övriga kommunerna i Göteborgsregionen (GR). Göteborgs stad har ett kontor i Bryssel och GR-kommunerna utvecklar gemensamt följande områden: 

• Strategiskt samarbete inom ramen för EU:s fonder och program. • Strategiskt påverkansarbete på EU-nivå. • Samarbetspartners och nätverk i Europa. • Förhandsinformation i Bryssel. • Kompetensutveckling inom EU-området. • Samverkan mellan GR:s EU-nätverk och Göteborgs Stads EU-nätverk. 

Partille kommun medverkar i GR:s nätverk och inom olika delar av kommunen görs också arbete som anknyter till EU. 

Folkhälsoarbete inom EU

Partille kommun har under många år arbetat med olika folkhälsoprojekt inom EU. Bland annat har framgångsrika resultat nåtts när det gäller ungas hälsa. Partille kommun har lyfts fram i flera internationella sammanhang, bland annat i samband med EU-projektet Open. Läs mer om kommunens folkhälsoarbete här.

Internationaliseringsarbete inom skolan

Partilles skolor har goda kontakter och utbyten med andra länder både i och utanför Europa. Elever samarbetar digitalt i olika projekt, stöttar utvecklingsländer och gör också utbyten med elever från andra länder där de får bo i värdfamiljer och sedan motsvarande ta emot sina nya vänner i sina hem i Partille. Internationellt arbete möjliggör skolutveckling och ökad kvalitet i skolan. Kunskap om och förhållningssätt till internationella frågor har en central plats i svensk skola och Partille kommun satsar på detta utvecklingsarbete för att stärka skolans demokratiuppdrag och för att skapa tolerans och förståelse för människor från olika delar av världen. Läs mer om Partilleskolornas internationella arbete på vår pedagogiska webbsida Pedagog Partille.

EU-projekt för landsbygdsutveckling

Partille är en del av Göteborgs Insjörike som ingår i EU:s landsbygdsprogram. Målet med programmet är att främja en ekonomisk, ekologisk och socialt hållbar utveckling av landsbygden. Göteborgs Insjörike är en ideell förening som arbetar för att genomföra delar av landsbygdsprogrammet enligt Leadermetoden. Projekten inom Göteborgs Insjörike finansieras av de fyra berörda kommunerna Lerum, Partille, Alingsås och Härryda samt EU-kommissionen och den svenska staten. I Partille kommun har bland annat Levande Lexby, Göta Bio och Herrgårdsscenen i Jonsered utvecklats med hjälp av finansiering från Leader Göteborgs Insjörike. 

Har du en EU-fråga?

Då kan du kontakta Europa Direkts kontor i Västra Götaland. Där kan du få svar på EU-frågor och ta del av informationsmaterial. Syftet med kontoret är också att uppmuntra den lokala och regionala debatten i EU.  

Vad har småföretagare för möjligheter i EU?

Med hjälp av ett europeiskt nätverk av servicekontor - Enterprise Europe Network - kan småföretagare dra nytta av EU:s inre marknad och möjligheter till finansiering av till exempel samarbets- och forskningsprojekt. Enterprise Europe Network gör det också lättare för företagare att hitta affärskontakter ute i Europa och världen. Läs mer om EU och företagande här.