Det är politikerna i kommunfullmäktige, kommunstyrelsen och de olika nämnderna som beslutar om vilken service förvaltningarna ska erbjuda invånarna. Förvaltningarna ansvarar för det dagliga arbetet i skola, vård och omsorg, fritid och kultur med mera. Kommunledningen har det övergripande ansvaret för kommunens arbete.

Kommunledningen består av kommundirektör, alla förvaltningschefer, ekonomichef, kommunikationschef, HR-chef, IT-chef och samhällsbyggnadschef. Här hittar du kontaktuppgifter till kommunledningen och andra centrala tjänster.

Kontakta kundcenter i första hand

Allmänna frågor om vår förvaltning, enskilda ärenden samt frågor om den service och de tjänster vi erbjuder hänvisar vi till vårt kundcenter 031-792 10 00 eller e-post kundcenter@partille.se Där får du snabbt svar på alla dina frågor och hjälp att hitta rätt. Skulle du ändå vilja prata med någon i kommunledningen är du självklart välkommen att höra av dig direkt till oss.

Kontaktuppgifter kommunledning och kommunstyrelseförvaltningen

Kommundirektör

Per Bäckström, Tel: 031-792 10 07, E-post per.backstrom@partille.se

Förvaltningschef kultur- och fritidsförvaltningen

Kristina Svensson, Tel: 031-792 14 63, E-post kristina.svensson@partille.se

Förvaltningschef social – och arbetsförvaltningen

Margareta Antonsson, Tel: 031-792 16 45, E-post margareta.antonsson@partille.se

Förvaltningschef vård- och omsorgsförvaltningen

Erika Hägg, Tel: 031-792 11 25, E-post erika.hagg@partille.se

Förvaltningschef utbildningsförvaltningen, tf

Charlotte Johansson, Tel: 031-792 15 51, E-post charlotte.johansson@partille.se

Ekonomichef

Katarina Heglind, Tel: 031-792 16 44, E-post katarina.heglind@partille.se

Stabschef

Madelene Johansson, Tel: 031-392 20 64, E-post madelene.johansson@partille.se 

Kommunikationschef, tf

Martin Larsson, Tel: 031-792 95 66, E-post martin.larsson@partille.se

IT-chef, tf

Mats Nilsson, Tel: 031-792 11 47, E-post mats.nilsson@partille.se

HR-chef

Mats Nilsson, Tel: 031-792 11 47, E-post mats.nilsson@partille.se

Samhällsbyggnadschef

Sofia Hellberg, Tel: 031-392 21 79, E-post sofia.hellberg@partille.se

Kundcenterchef

Martin Larsson, Tel: 031-792 95 66, E-post martin.larsson@partille.se

Säkerhetssamordnare

Henrik Gustafsson, Tel: 031-792 11 44, E-post henrik.gustafsson@partille.se

Näringslivsansvarig

Marieke Wolter, Tel: 031-792 12 09, E-post marieke.wolter@partille.se