Uppdateras kontinuerligt: Gällande sjukdomen covid-19 följer Partille kommun aktivt händelseutvecklingen och har kontinuerlig kontakt med ansvariga myndigheter. Här hittar du aktuell verksamhetsinformation och information om var du ska vända dig om du har frågor om covid-19 och coronaviruset.

Påverkar kommunens service

Partille kommun har gått upp i stabsläge sedan måndagen den 16 mars. Vi följer aktivt händelseutvecklingen och anpassar verksamheterna därefter.

Till exempel kan personalbrist till följd av sjukdom påverka våra publika verksamheters möjligheter att hålla öppet eller innebära omfördelning av personal för att upprätthålla verksamheter. Det kan även handla om skärpta besöksregler eller besöksförbud för att undvika smittspridning. Av samma skäl kan aktiviteter och evenemang flyttas till senare datum eller ställas in av arrangören.

Kontakta oss helst via e-post

Det kan även ta längre tid att nå Partille kundcenter. Välj därför helst att e-posta till kundcenter, framför att ringa. Så bidrar du till att frigöra tid för våra kundcentermedarbetare.

Kontaktuppgifter

E-post till kundcenter: kundcenter@partille.se

Telefon till kundcenter: 031-792 10 00.

Nedan kan du läsa mer om kommunala verksamheters hantering av covid-19 och coronaviruset och åtgärder kopplade till hanteringen.

Hantering av covid-19 inom kommunens verksamheter

Hantering inom förskola och skola

Partille kommun får frågor från vårdnadshavare om vad som gäller för barn och elever i förskola och skola med anledning av sjukdomen covid-19. Vi samlar aktuell information om hantering av covid-19 inom utbildningsförvaltningens verksamheter och vanliga frågor och svar till verksamheterna på en egen sida.

Länk

Partille kommuns information om hantering av covid-19 i förskola och skola.

Hantering inom vård och omsorg

Vi samlar aktuell information om hantering av covid-19 inom vård- och omorgsförvaltningens verksamheter och vanliga frågor och svar till verksamheterna på en egen sida.

Länk

Partille kommuns information om hantering av covid-19 inom vård och omsorg.

Hantering inom bygg, miljö och VA

Rådgivning om bygglov på telefon

För att minska smittspridningen ställer kommunens bygglovsenhet in sin besöksbaserade drop-in-rådgivning om bygglov på måndagseftermiddagar. Istället erbjuder bygglovsenheten rådgivning på telefon på de tider som drop-in-rådgivingen normalt hålls. Det vill säga helgfria måndagar, klockan 16 till 18. Du ringer till Partille kundcenter som därefter skickar ditt samtal vidare till en ledig bygglovshandläggare.

Länk

Ställ dina frågor om bygglov på telefon.

Kontaktuppgifter

Telefonnummer till Partille kundcenter: 031-792 10 00.

Byten av vattenmätare ställs in

Partille kommun ställer tills vidare in alla planerade byten av vattenmätare. Beslutet har fattats med anledning av spridningen av sjukdomen covid-19 och coronaviruset och av omsorg om våra kommuninvånare och om våra medarbetare. Ny tid för vattenmätarbyte skickas til dig efter sommaren. Vi beklagar eventuella problem som det innebär för er.

Länk

Byten av vattenmätare ställs in.

Hantering av evenemang inom kultur, fritid och Partille arena

Vi samlar aktuell information om påverkan på aktiviteter och evenemang inom kultur- och fritidsförvaltningen i Partille kommun med anledning av covid-19 och coronaviruset.

Länk

Information om hantering inom kultur, fritid och Partille arena.

Kortfattat gäller följande:

 • Regeringen har fattat beslut om att ytterligare begränsa möjligheten för allmänna sammankomster och offentliga tillställningar. Beslutet gäller från den 29 mars och innebär ett maxantal på 50 deltagare. 
 • Som en följd av regeringens förbud mot större sammankomster håller Partille arena tills vidare stängt för evenemangsverksamhet. För frågor om specifika evenemang hänvisar Partille arena till respektive arrangör.

 • Omgång 33 i Handbollsligan, samt SM-slutspelet i Svensk handbollselit (SHE) och Handbollsligan ställs in.

 • Reducerade öppettider på Partille bibliotek. Besök bibliotekets webbplats för uppdaterade öppettider. Eventuella övertidsavgifter under denna period tar vi givetvis bort.
 • För aktuell information om vad som gäller för andra mindre evenemang i kommunen, ber vi dig att ha koll på vår evenemangskalender.

Länkar

Partille bibliotek.

Kommunens evenemangskalender.

 

Företag och näringsliv

Information till företagare

Här hittar du information riktad till företagare i Partille med anledning av de konsekvenser som spridningen av sjukdomen covid-19 har för näringslivet.

Länk

Information till företagare med anledning av covid-19.

Frivilliga insatser

Frivilliga insatser för stöd till äldre

Spridningen av sjukdomen covid-19 gör att allt fler behöver hjälp i sin vardag. I samarbete med Svenska kyrkan, lokala företag och civilsamhället vill Partille kommun på olika sätt underlätta vardagen för dig som tillhör en riskgrupp. Vi vill också fånga upp de många frivilliga krafter som finns och som vill hjälpa till under den pågående krisen.

Länk

Frivilliga insatser för stöd till äldre

Arbete, stöd och omsorg

Intresseanmälan för arbete inom vård och omsorg

Med anledning av spridningen av covid-19 kan kommunen behöva fler medarbetare inom vård och omsorg med kort varsel. Vi är inte där än, men vi behöver förbereda oss för en sådan situation. Vi letar därför efter dig som har hjärtat på det rätta stället och som vill vara med och bidra till att upprätthålla en trygg och god vård för kommunens invånare.

Länk

Gör en intressanmälan för arbete inom vård och omsorg.

Om du blir permitterad

Korttidspermittering med anledning av covid-19

Den 16 mars 2020 meddelade regeringen att korttidspermittering införs, som följd av den arbetsbrist som uppstått i och med utbrottet av viruset covid-19 i Sverige.

Korttidspermitteringen innebär att arbetsgivare kan minska anställdas arbetstid till 40 procent av den ordinarie arbetstiden. Om detta görs får den anställda behålla drygt 90 procent av sin lön. Staten kan gå in och hjälpa arbetsgivaren med upp till hälften av av lönekostnaden.

Den här lösningen införs framför allt för att minska företagens lönekostnader och undvika stora varsel på grund av covid-19. Syftet är att korttidspermitteringen ska leda till färre uppsägningar och att fler ska kunna komma tillbaka till jobbet när efterfrågan stiger igen.

Länk

Om korttidspermittering på Tillväxtverkets webbplats.

Vad gäller för dig som har barn i förskola och fritidshem?

För att minska smittspridning och säkerställa att det finns tillräckligt med personal även om många blir sjuka, uppmanar Partille kommun vårdnadshavare som blivit permitterade att inte lämna sina barn på förskola eller fritidshem de timmar som permitteringen omfattar.

Om du har blivit permitterad, men blir inkallad under permitteringsperioden, kan du lämna ditt barn som vanligt på förskolan.

Eftersom det är en speciell situation har ni självklart kvar barnets plats på förskola och fritidhem, även om det inte deltar i  verksamheten. Detta gäller så länge som denna uppmaning kvarstår.

Länk

Partille kommuns information om hantering av covid-19 i förskola och skola.

Om du blir varslad

Varsel betyder att arbetsgivaren förvarnar sin personal att de kanske kommer att bli uppsagda. Alla som varslas behöver inte bli uppsagda. Men även om du inte vet om du berörs är det bra att planera för att det kan bli så.

Arbetsförmedlingens information till dig som varslats om uppsägning.

Om du blir arbetslös

Det är viktigt att du skriver in dig hos Arbetsförmedlingen från första dagen som du är arbetslös. Då kan du få a-kassa redan från första arbetslösa dagen. Om du När du skriver in dig den första dagen du är arbetslös, behåller du också din sjukpenninggrundande inkomst, SGI.

Du behöver inte gå till ett av Arbetsförmedlingens kontor. Du kan skriva in dig direkt på deras webbplats med din e-legitimation.

Arbetsförmedlingens information till dig som blivit arbetslös.

Vad gäller för dig som har barn i förskola?

För att minska smittspridning och säkerställa att det finns tillräckligt med personal även om många blir sjuka, uppmanar Partille kommun arbetssökande med barn på förskolan att inte lämna sina barn på förskolan den närmaste perioden.

Eftersom det är en speciell situation har ni självklart kvar barnets plats på förskolan även om det inte deltar i förskolans verksamhet. Detta gäller så länge som denna uppmaning kvarstår.

Länk

Partille kommuns information om hantering av covid-19 i förskola och skola.

Vem kan få ekonomiskt bistånd?

För att ha rätt till ekonomiskt bistånd (tidigare socialbidrag), krävs vanligtvis att du inte har egna pengar eller andra tillgångar. Det är också viktigt att du gjort allt du kan för att försörja dig själv. Du ska till exempel ha ansökt om andra bidrag och ersättningar innan du ansöker om ekonomiskt bistånd.

Om du vill kan du göra en provberäkning för att reda på om din ekonomi ligger över eller under nivån för ekonomiskt bistånd på Socialstyrelsens webbplats.

Länk

Mer information om hur du söker ekonomiskt bistånd.

Gör en provberäkning för att se om du har rätt till ekonomiskt bistånd.

 

Skydda dig själv och andra

Ha god handhygien

Covid-19 smittar framför allt när någon som har sjukdomen hostar eller nyser. Droppar med viruset kan då färdas genom luften och nå en person i närheten. Oftast handlar det om någon eller några meters avstånd.
 
Får man viruset på händerna och sedan rör vid ansiktet kan smittämnen hamna i näsan, munnen eller i ögonen. Det kallas för droppsmitta.
 
God handhygien är därför ett enkelt sätt att förhindra att bli smittad eller att smitta andra.
 • Tvätta händerna ofta med tvål och varmt vatten. Tvätta alltid händerna före måltid, mathantering, efter ett toalettbesök och om de är synligt smutsiga.
 • Använd handsprit med minst 60 procent alkohol om vatten inte finns tillgängligt
 • Hosta och nys i en pappersnäsduk eller i armvecket.
 • Undvik att röra ögon, näsa och mun.
 • Stanna hemma när du är sjuk.

Länkar

Folkhälsomyndighetens instruktioner om god handhygien.

Instruktioner och film om hur du tvättar händerna rätt på 1177 Vårdguiden.

Undvik onödiga inrikesresor

Med anledning av att det finns tydliga tecken på att covid-19 sprids i samhället, i synnerhet i storstadsregionerna, uppmanar Folkhälsomyndigheten alla att tänka igenom om planerade resor i Sverige verkligen är nödvändiga att genomföra. Den som är sjuk ska förstås inte resa alls.

Länk

Folkhälsomyndighetens frågor och svar om covid-19.

Personer över 70 år bör begränsa nära kontakter

Friska personer över 70 år bör tills vidare begränsa sina kontakter med andra människor för att undvika att smittas, enligt Folkhälsomyndigheten. 

Försök att hålla dig hemma, men självklart finns inget som hindrar att gå ut och promenera utomhus, men inte i grupp. Be om hjälp för att göra ärenden som exempelvis handla mat som innebär risk för nära kontakter med andra människor. Undvik folksamlingar som kan uppstå i kollektivtrafik eller offentliga lokaler.

Länk

Folkhälsomyndighetens frågor och svar om covid-19.

Var hemma vid symptom på luftvägsinfektion!

För att bromsa spridningen av covid-19 i samhället, uppmanar Folkhälsomyndigheten alla med symptom på luftvägsinfektion, även lindriga, att:

 • Stanna hemma och begränsa sina kontakter med andra personer tills dessa att de är friska och symptomfria för att minska risken att smitta överförs. 
 • Vänta minst två dygn efter att du blivit frisk innan du går till jobb eller skola.

Uppmaningen gäller både i arbetslivet och i privatlivet. Partille kommun följer dessa riktlinjer som arbetsgivare.

Länk

Folkhälsomyndighetens frågor och svar om covid-19.

Symptom på covid-19

Tiden från att en person blir smittad med coronaviruset tills dess att sjukdomen bryter ut, bedöms vara 2 till 14 dagar. De flesta insjuknar efter cirka 5 dagar.

Folkhälsomyndigheten beskriver vilka symptom som covid-19 kan ge på sin sida Frågor och svar om covid-19. De symtom som rapporterats är framförallt feber och hosta. Även andningspåverkan, snuva, halsont, huvudvärk, illamående, muskel- och ledvärk är vanliga symtom. De flesta får lindriga besvär som går över av sig själv med egenvård i hemmet. En del blir allvarligt sjuka med exempelvis andningssvårigheter och lunginflammation.

Det är mycket viktigt att stanna hemma när du känner dig sjuk.

Länk

Folkhälsomyndighetens frågor och svar om covid-19.

Få rådgivning av 1177 Vårdguiden

Om du bedömer att du inte klarar sig med egenvård i hemmet, ska du ringa 1177 Vårdguiden för sjukvårdsrådgivning. Det är viktigt att ringa först och inte åka direkt till en mottagning, för att undvika att smitta andra om du misstänker att du har covid-19.

Telefonnummer: 1177

Länkar

Riktlinjer för provtagning

Händelseutvecklingen gör att Folkhälsomyndigheten (FHM) den 13 mars ändrat sina riktlinjer för provtagning för att identifiera personer med covid-19. Syftet är att skydda de mest utsatta grupperna i samhället från smitta.

De nya riktlinjerna är inriktade på att:

 • Patienter i behov av inneliggande vård på sjukhus och med misstänkta symptom som akut infektionsinsjuknande med feber och/eller luftvägssymtom utan känd orsak ska testa.
 • Personal i sjukvård och äldreomsorg, baserat på vad som är mest ändamålsenligt utifrån aktuella resursbehov, med med misstänkta symptom som akut infektionsinsjuknande med feber och/eller luftvägssymtom ska testas.

Misstänkta fall i samhället hos individer med symptom som feber eller hosta eller andningsbesvär men i övrigt med gott allmäntillstånd och utan behov av sjukvård, hanteras i första hand genom isolering i hemmet och att hålla sig borta från andra personer.

Länk

Patientsekretess råder

Vi kommunicerar inte kring enskilda sjukdomsfall

Precis som vid andra sjukdomar, råder patientsekretess även för personer som insjuknar i covid-19. Patientsekretessen omfattar uppgifter som bostadsort, arbetsplats och sjukdomstillstånd. Västra Götalandsregionen får således inte lämna ut uppgifter kring enskilda sjukdomsfall. De som behöver bli informerade, kontaktas direkt av Smittskydd Västra Götaland.

Som en del i smittspårningen kan Smittskydd Västra Götaland kontakta Partille kommun. Skulle ett sjukdomsfall ha direkt påverkan på någon av kommunens verksamheter, till exempel genom att Smittskydd Västra Götaland beslutar om karantän enligt smittskyddslagen, kommer vi att informera om detta utan att bryta patientsekretessen.

Sekretessen har stöd både i 21 kap. 1 § Offentlighets- och sekretesslagen  (2009:400) och i 6 kap. 12-16 § Patientsäkerhetslagen (2010:659).