Partille kommun delar varje år ut priser och stipendier inom en rad olika områden. Stipendierna söks för egen räkning, medan pristagare utses efter förslag från enskild invånare, förening med flera andra.

Kulturstipendium

Partille kulturstipendium delas årligen ut till två personer som avser att utbilda sig eller bedriva forskning inom kulturområdet, á 15 000 kr vardera. Stipendiet skall i första hand gå till konstnärligt verksam person. Föreslagna stipendiater och pristagare ska vara födda eller verksamma i Partille kommun, eller ha annan särskild anknytning till kommunen. Ansök senast 1 november varje år. Det är föreningssamordnaren på kultur- och fritidsförvaltningen som utser stipendiaterna, kontakta kundcentret för kontaktuppgifter.

Inger och Gösta Sundströms kulturstiftelse

Stiftelsen Inger och Gösta Sundströms kulturstiftelse bildades 2019 och ska årligen dela ut ett stipendium på 50000 kronor till en person, personer eller organisation som har visat intresse och engagemang för Partille kommun. Grunden för stiftelsen är en pengagåva från Gösta Sundström, lokal näringslivsprofil och tidigare ägare av Bellis Växtmiljö.
 
Stiftelsen förvaltas av Partille kommun. Varje år ska en representant från Gösta Sundströms familj och en representant för Partille kommun utse en lämplig stipendiat. Utdelningen av stipendiet ska om möjligt ske den 5 februari eller i anslutning till detta datum.

Idrottsstipendium

Partille idrottsstipendium delas årligen ut två personer som avser att utveckla sina idrottsprestationer, sitt idrottsledarskap eller att bedriva forskning inom idrottsområdet, á 15 000 kr vardera. Sökande stipendiater ska vara födda eller verksamma i Partille kommun, eller ha annan särskild anknytning till kommunen. Ansök senast 1 november varje år. Det är föreningssamordnaren på kultur- och fritidsförvaltningen som utser stipendiaterna, kontakta kundcentret för kontaktuppgifter.

Barnkonventionspriset

Partille har som enda kommunen i landet ett barnkonventionspris eller hedersomnämnande. Priset delas ut varje år till personer, grupper, föreningar eller verksamheter som på ett "förtjänstfullt sätt" arbetar med barn och ungdomar i enlighet  med barnkonventionens intentioner. Priset delas ut i samband med en manifestation av barnkonventionen som brukar hållas i kommunen i november varje år. Mer om barnkonventionen i Partille kan du läsa här.

Hälsopriset

Med hälsopriset vill Partille kommun uppmuntra till nyskapande och inspirerande insatser för att stärka hälsan i Partille. Priset ska också uppmärksamma goda exempel som stimulerar utveckling inom hälsoarbete och som bidrar till att fler vill engagera sig för att förbättra hälsoläget hos sig själv eller andra.

Priset på 15 000 kronor kan ges till en eller flera personer, grupper, föreningar eller verksamheter, såväl offentliga som privata och som är förebilder i det hälsofrämjande arbetet. Mer om Partille kommuns folkhälsoarbete hittar du här.

Byggpriset

Bygg- och miljönämnden beslutar varje år på novembersammanträdet om pristagare för Partille kommuns byggpris. Utmärkelsen delas ut för hus eller byggnader av hög arkitektoniskt kvalitet. Byggnaderna ska vara färdigställda under året och priset tilldelas byggherre och/eller arkitekt.

Miljöstipendium

För att söka eller nominera någon till stipendiet på 10 000 kronor ska du eller eller den/de som du nominerar ha utfört ett engagerat och insiktsfullt miljöarbete. Miljöarbetet kan ha utförts inom områdena luft- och vattenvård samt inne- eller utemiljö. Det ska vara av allmänt intresse och till nytta för fler än den egna intressegruppen. Både privatpersoner och verksamheter kan komma i fråga.

Årets företagare

För att uppmärksamma framförallt små och medelstora lokala företag och deras insatser utser Företagarna Partille tillsammans med kommunen "Årets företagare". Utmärkelsen delas ut på våren i samband med Förtagarnas årsmöte. Årets Företagare ska äga och driva företaget som sin huvudsakliga sysselsättning. Andra kriterier är tillväxt, god lönsamhet, kreativitet, miljötänkande samt att visa gott ledarskap och att vara en god förebild som leder till en bra företagsutveckling i Partille. Läs mer på sidan Företag, stöd & rådgivning.

Årets uppstickare

För att uppmuntra nyföretagandet utser kommunen tillsammans med Företagarna Partille "Årets uppstickare". Utmärkelsen delas ut på hösten i samband med kommunens näringslivskväll. För att kunna utses till Årets uppstickare måste vissa kriterier uppfyllas. Företagaren ska äga och driva företaget och utifrån en egen affärsidé och ha startat sin verksamhet i Partille kommun under de senaste tre åren. Om det redan finns liknande företag i kommunen måste uppstickarföretaget utmärka sig på något sätt. Kanske genom en ovanlig affärsidé, ett annorlunda utbud eller sätt att möta sina kunder. Dessutom krävs att företaget fått snurr på affärerna eftersom det efter tre år ska kunna bära sina kostnader. Läs mer på sidan Företag, stöd & rådgivning.

Partilles utvecklingsföretag

Med priset vill vi lyfta både det lokala näringslivet och samarbetet mellan kommunerna och Business Region Göteborg (BRG) som är så viktigt för att främja den positiva utvecklingen i hela Göteborgsregionen. Konceptet har tagits fram av GR-kommunerna och BRG. Utmärkelsen delas ut på våren på kommunens näringslivskväll. I potten finns ett års medlemskap i BRG:s tillväxtprogram Expedition Framåt värt cirka 10 000 kronor. Kandidater till Partilles pris tas fram av BRG och kommunen. BRG gör det första urvalet av tio till femton potentiella Partilleföretag med en omsättning på minst 500 000 kronor per år. Baserat på företagets förädlingsvärde och attraktionskraft väljer kommunen därefter ut vilka tre av dessa företag som ska nomineras till Partilles utvecklingsföretag. Slutligen utser en jury med representanter från BRG:s tillväxtprogram Expedition Framåt det företag som får utmärkelsen. Läs mer på sidan Företag, stöd & rådgivning.

Breddpriset

Partilles Breddpris utdelas till en förening som oberoende av idrottslig framgång erbjuder barn och ungdomar en miljö där de roas, utvecklas, utmanas och tränas utifrån sina egna förutsättningar. Föreningen ska uppfylla någon eller några av följande kriterier:
• Nyskapande
• Inkluderande
• Motverkar utslagning
• Får barn och ungdomar att hålla på med sin aktivitet längre upp i åldrarna
• Skapar generationsöverskridande verksamhet
• Fostrar unga ledare
• Jobbar aktivt för att vara en hållbar förening.

Tidigare pristagare och stipendiater

Kommunens byggpris

 • 2018: Körsbärslunden, det först färdigställda kvarteret i bostadsområdet Hossaberget med totalt cirka 240 nya bostäder i Öjersjö i Partille. Arkitekten Susan T Dahllöf och Studor AB.

 • 2017: Nya tillbyggnationen av Kulturum. Partillebo AB delar priset tillsammans med landskapsarkitekterna Lars-Åke Adolfsson och Petra Ekström från Landskapsgruppen och arkitekten Bengt Lindh.

 • 2016: Bygg- och  miljönämnden har inget förslag på hus eller byggnad som uppfyller kraven. Därför delades inget byggpris ut.

 • 2015: Jonsereds Trädgårdare och trädgårdsmästare Peter Svenson och arbetsledare Thomas Aaröe som skapat och leder utvecklingen Jonsereds trädgårdar som ett besöksmål i Partille.

 • 2014: Bygg- och  miljönämnden har inget förslag på hus eller byggnad som uppfyller kraven. Därför delades inget byggpris ut.

 • 2013: Bygg- och  miljönämnden har inget förslag på hus eller byggnad som uppfyller kraven. Därför delades inget byggpris ut.

 • 2012: Bygg- och  miljönämnden har inget förslag på hus eller byggnad som uppfyller kraven. Därför delades inget byggpris ut.

 • 2011: HSB Göteborg och ABAKO arkitektkontor AB genom arkitekt Lena Amstrand för Brf Öjersjö i Hallen, Öjersjö.

 • 2010: Bygg- och  miljönämnden har inget förslag på hus eller byggnad som uppfyller kraven. Därför delades inget byggpris ut.

 • 2009: Bygg- och miljönämnden beslutade att till dela årets byggpris som ett hedersomnämnande till arkitekt Bengt Lind på Figura Arkitekter.

 • 2008: Lennart Gustavsson, Ferrum Arkitekter samt till Partillebo AB för ombyggnaden av kvarteret Lugnet (Galoppvägen).

 • 2007: Bygg- och  miljönämnden har inget förslag på hus eller byggnad som uppfyller kraven. Därför delades inget byggpris ut.

 • 2006: Marisföretaget Riviera i Furulund.

 • 2005: Bygg- och  miljönämnden har inget förslag på hus eller byggnad som uppfyller kraven. Därför delades inget byggpris ut.

 • 2004: Inget byggpris var aktuellt att dela ut, däremot beslutade bygg- och miljönämnden att tilldela två hedersomnämnanden till fastigheten Furulund 1:387 med ägare Niklas & Carina Ågren samt arkitekt Lars Emvik.

 • Byggpris 2003: Inget byggpris var aktuellt att dela ut, däremot beslutade bygg- och miljönämnden att tilldela två hedersomnämnanden till Margareta Jonsson, Per-Arne Bernhardsson samt Jan-Olof Berggren.

 • Byggpris 2002: Inget byggpris var aktuellt att dela ut, däremot beslutade bygg- och miljönämnden att tilldela ett hedersomnämnanden till arkitekt Malin Åberg med lång verksamhet i Partille.

 • Byggpris 2001: Ralf och Kristina Larsson tilldelas byggpris för Villa Larsson.

 • Byggpris 2000: Inget byggpris var aktuellt att dela ut, däremot beslutade bygg- och miljönämnden att tilldela två hedersomnämnanden till Jonsereds stationsområde och gångbro samt Villa Ängkulle, Sörgårdsvägen.

 • Byggpris 1999: Skolan Öjersjö Brunn.

 • Byggpris 1998: Fastighetsägarna Greger Larsson och Eva Bodin.

Kommunens miljöstipendium

2018 – Jonsereds Trädgårdar
2017 – Säfveåns flugfiskesällskap
2016 – Sandfallets kooperativa förskola
2015 – Stadsjord
2014 – Jan Ekman
2013 – Östhjälpen och Benjamin Lööf delade på stipendiet.
2012 – Bygg- och miljönämnden beslutade att stipendiet inte skulle delas ut.
2011 – Naturskyddsföreningen i Partille
2010 – Bygg- och miljönämnden beslutade att stipendiet inte skulle delas ut.
2009 – Partille biodlarförening
2008 – Stipendiet delades inte ut eftersom att inga förslag inkommit.
2007 – Lars-Inge och Birgitta Börjesson, Kåhögs gård
2006 – Partille Sportfiskeklubb
2005 – Bygg- och miljönämnden beslutade att stipendiet inte skulle delas ut.
2004 – Bygg- och miljönämnden beslutade att stipendiet inte skulle delas ut.
2003 – Stipendiet delades inte ut eftersom att inga förslag inkommit.
2002 – Stipendiet delades inte ut eftersom att inga förslag inkommit.
2001 – Lars-Erik Jevås
2000 – Stipendiet delades inte ut eftersom att inga förslag inkommit.
1999 – Stipendiet delades inte ut eftersom att inga förslag inkommit.
1998 – Partille Ridklubb
1997 – Friluftsfrämjandet för verksamheten vid Torpet Freden.
1996 – Agenda 21-grupperna
1995 – Stipendiet delades inte ut eftersom att inga förslag inkommit.

Årets företagare

 • 2019 Poppels bryggeri AB
 • 2018  Signmax AB
 • 2017 Alufront AB
 • 2016 Kåhögs gård AB
 • 2015 Taras Hallgren & Son Aktiebolag.
 • 2014 Waterproof Diving International AB.
 • 2013 Cederleüfs & Svenheimers Bageri och Konditori AB
 • 2012 Johan i Hallen i Göteborg AB
 • 2011 Centraction
 • 2010 Ingen pristagare utsågs. Företagarna i Partille harmoniserade sina regler med Företagarna Riksorganisation för att underlätta för prisade Partilleföretagare att även kunna nomineras till Årets företagare på regional och nationell nivå.
 • 2009 Holmgrens Väst AB
 • 2008 Floorit AB
 • 2007 Bellis Växtmiljö AB
 • 2006 Riviera Markiser och Persienner AB
 • 2004 Milleteknik AB
 • 2003 Triumfglass och Diplom-Is AB
 • 2002 KSE Gruppen AB
 • 2001 Telekontakt Dan Olsson AB

Årets uppstickare

 • 2019 One Cake
 • 2018 Fusura AB
 • 2017 Improve Health
 • 2016 Din Baby
 • 2015 NR KYL AB
 • 2014 High Adventure Partille AB
 • 2013 Småföretagarhuset
 • 2012 Hotel och Vandrarhem 10
 • 2011 Signmax AB
 • 2010 Smällkaramell – Re-design och inredning
 • 2009 Libanesiska bageriet i Gbg AB
 • 2008 IHP AB
 • 2007 Stilrent AB
 • 2006 Mamma Pappa Barn

Årets utvecklingsföretag

 • 2019 I love pizza
 • 2018 Instrumenta AB