Maral Mousapour är både lärare i svenska som andraspråk och praktikkoordinator på Partille Gymnasium. Läs om hennes arbete med nyanlända elever och varför praktikplatser är viktiga för elevers motivation.

Din tjänst är tvådelad, berätta om det!

I januari 2016 anställdes jag som lärare i svenska som andraspråk vid Partille Gymnasium och kom då in i en verksamhet som var ny för mig; att vara lärare för en klass med endast nyanlända elever. Karriärmässigt har det varit det bästa val jag gjort! Mycket var nytt för mig men desto mer för mina elever. Vi har verkligen fått växa tillsammans - de i rollen som elever i Sverige och jag i rollen som lärare.

Under 2016 fick jag möjligheten att vara projektledare för Plug In 2.0, ett projekt finansierat av Europeiska socialfonden där fokus låg på att förhindra studieavbrott hos gymnasieelever. Elevers drivkrafter och inre motivation diskuterades förstås och tanken på att skolan skulle kunna satsa på att få ordentlig snurr på praktiksamordning föddes.

Efter projektet blev jag erbjuden att bygga upp praktiksamordningen på Partille Gymnasiums introduktionsprogram, så nu jobbar jag halvtid som lärare och halvtid som praktikkoordinator. Vid min sida har jag också en praktikcoach som är med och stöttar eleverna ute på arbetsplatserna. Tillsammans har vi jobbat med att ta fram strukturer för att få igång arbetet på ett sätt som ska gynna såväl elever som arbetsgivare.

Jag försöker att nätverka så mycket som möjligt. Vi är i stort behov av att bygga upp ett kontaktnät som kan matcha våra elevers behov men jag ser också hur mycket det kan ge för en arbetsgivare att ta emot en elev!

Vad är roligast med ditt jobb?

Som lärare: Det roligaste med mitt jobb är ju så klart eleverna. Att skapa positiva relationer och att se elevernas progression är det roligaste som finns. Sedan tycker jag också om att man som lärare måste vara flexibel - man kan planera inför en grammatiklektion som kan sluta med en diskussion om allt från normer i samhället till källkritik.

Som praktikkoordinator: Just nu är allt roligt! Att nätverka och träffa härliga, engagerade arbetsgivare som vill ta emot praktikanter. Att intervjua elever och få dem att utmana sig själva genom att tänka på sina styrkor, önskemål och framtidsvisioner och slutligen att få ut elever på praktik och att höra att det går bra för dem.

Vilka är utmaningarna?

Som lärare: Mina elevers livssituation. Majoriteten av mina elever saknar uppehållstillstånd och deras fasta punkt sedan flykten till Sverige har varit skolan. Vid en omplacering eller utvisningsbeslut så förlorar de sin trygghet som de har skapat och vi förlorar våra elever som vi har skapat relationer och minnen med. Detta innebär dagligen mycket känslor, både för eleverna och mitt arbetslag. En liten tröst för oss är att ingen kan ta ifrån dem de lärdomar, erfarenheter och minnen de har fått med sig från oss på Partille Gymnasium.

Som praktikkoordinator: Att ordna praktikplatser. Ibland kan arbetsgivare bli lite fundersamma när de hör gymnasieungdom och praktikplats. Vi har fantastiska ungdomar och alla skulle må så gott av att komma ut till en praktikplats. Rätt praktikplats kan dessutom locka fram elevens egen inre motivation och gör att de kan utvecklas - oavsett om de väljer att studera vidare eller att börja arbeta.

Vad gör din skola till en bra arbetsplats?

Att ha en chef som tror på mig och min kapacitet är guld värt. Jag får prova på nya saker som jag aldrig har gjort innan och hon ger mig sitt fulla stöd. Samtidigt är hon lyhörd och mån om att jag inte tar på mig för mycket.

Sedan alla mina härliga kollegor, såklart! Vi har en väldigt lättsam atmosfär där man får vara sig själv. Många skratt blandas med djupare diskussioner med eleverna i fokus. Jag är också glad över att vi inte möts av stängda dörrar, utan kollegorna ställer upp för varandra.

Vad utmärker Partille kommun som arbetsgivare?

Partille växer så det knakar och jag känner att jag får vara med att skapa och utveckla.
Jag gillar att jag inte behöver ta omvägar om jag har en fråga. Jag skickar en fråga till kundcenter och sedan ringer personen som kan hjälpa mig från kommunhuset upp. Och så älskar jag den familjära känslan!

Varför skulle du rekommendera lärare att arbeta i Partille kommun?

Partille kommun satsar på att vara bland de bästa kommunerna i landet när det gäller utbildning. Så gillar man att vara med och utveckla det som är bra och tänka nytt där det behövs, har man hamnat rätt!

Kategorier: Barn & utbildning
Sidan publicerad: Torsdag, 21 december 2017, 08:06