Sveriges Kommuner och Landsting sammanställer årligen rapporten Öppna jämförelser. Där jämförs uppgifter om kvalitet, resultat och kostnader inom ett antal verksamhetsområden som kommuner, landsting och regioner ansvarar för. Den 12 december publicerades årets resultat för grundskolan.

Rapporten speglar främst elevernas kunskapsresultat, i detta fall för läsåret 2016/2017, men även deras syn på skolan, detta via Skolinspektionens skolenkäter. Det långsiktiga syftet med Öppna jämförelser Grundskola är att stimulera kommunernas arbete med skolutveckling.

Glädjande resultat för Partille

För Partilles del är årets resultat glädjande där majoriteten av nyckeltalen får grönt ljus, vilket indikerar att Partilles resultat är bland de 25 % högsta av landets samtliga kommuner. Röd markering får alla resultat som är bland de 25 % lägsta resultaten. De återstående 50 % av kommunerna får gul markering. Här kan du ta del av Partilles resultat.

I det sammanvägda resultatet klättrar Partille på listan över landets 290 kommuner – från plats 132 föregående år till plats 62 i 2017 års resultat. Placeringen baseras på sex olika nyckeltal från kunskapsresultaten i årskurs nio, där man i hälften av dem tar hänsyn till bakgrund och förutsättningar, såsom föräldrarnas utbildningsnivå eller om eleven är nyanländ till Sverige.

Utvecklingsområde för Partille

Ett tydligt utvecklingsområde för Partille gäller elevernas upplevelse av sin skolsituation där Partille redovisar sämre resultat än de gällande kunskapsresultaten. Exempel på detta kan vara upplevelsen av studiero på lektionerna.

– Det är glädjande med ett så positivt resultat för Partilles grundskolor som helhet! Naturligtvis jobbar vi vidare med de delar som påvisar utvecklingsområden. Enkätresultaten, som vi fick för ett år sedan inför 2017 års skolinspektion, gjorde exempelvis att vi omgående fokuserade på frågan kring studiero på våra skolor. Nu är inspektionen genomförd och den avslutande dialogen uppvisar också ett gott resultat. Elevernas upplevelse är en viktig framgångsfaktor för en bra skola i Partille, säger Karl-Olof Petersson, förvaltningschef på utbildningsförvaltningen i Partille kommun.

Kategorier: Barn & utbildning
Sidan publicerad: Fredag, 22 december 2017, 07:00