9 av 10 upplever att Partille är en trygg plats att bo på och 19 av 20 partillebor tycker sig ha en god hälsa. Det visar resultatet av en trygghetsundersökning som genomfördes av Partille kommun och polisen i våras.

9 av 10 upplever att Partille är en trygg plats att bo på och 19 av 20 partillebor tycker sig ha en god hälsa. Det visar resultatet av en trygghetsundersökning som genomfördes av Partille kommun och polisen i våras. Men siffrorna synliggör också förbättringsområden. 
– Det är positivt att så många Partillebor känner sig trygga i sina områden där de bor och när de vistas i offentliga lokaler och miljöer och det är glädjande att de känner sig friska. Men att bara drygt hälften upplever att vi tar de problem som finns på allvar är något vi måste jobba med, säger folkhälsosamordnare Maria Svensson, Partille kommun.

Omfattande trygghetsarbete

Undersökningen som gick ut till drygt 1000 partillebor är det första steget i ett omfattande trygghetsarbete där Partille kommun och polisen samarbetar för att identifiera problemområden innan man sätter in aktiva insatser. Resultatet visar att 89 % av invånarna är trygga i sina bostadsområden men att något färre upplever en trygghet kvällstid utomhus. 

– Det är viktigt att skapa tilltalande miljöer, mötesplatser med folkliv på alla dygnets timmar och framför allt mer rörelse på folktomma platser, säger folkhälsosamordnare Maria Svensson, Partille kommun.

Handlingsplan på gång

Centralt i samverkan är det så kallade medborgarlöftet, det löfte om trygghet i offentlig miljö som kommun och polis ger till dig som invånare. Till hösten presenteras medborgarlöftets handlingsplan som ska innehålla en rad åtgärder för att få bukt med de problem som undersökningen visade.

– Vi kan konstatera att den personliga tryggheten upplevs hög men vi ser tydliga förbättringsområden när det gäller nedskräpning, klotter, skadegörelse och inbrott. Även trafiksituationen kan förbättras då flera respondenter upplever att fortkörning är ett problem och att trafikreglerna inte respekteras, säger Maria Svensson.

Du kan läsa mer om trygghetsarbetet i Partille här, och om du har några funderingar eller åsikter, tveka inte att höra av dig till oss via Partille kundcenter

Sammanfattning av trygghetsundersökningen:

 

 • 89% känner sig trygga i området där de bor. 3% känner sig otrygga.
 • 13% undviker ofta eller ganska ofta att gå ut under kvällar/nätter på grund av de känner sig otrygga.
 • De tre största problemen är trafikproblem, nedskräpning samt skadegörelse och klotter.
 • 12% av de intervjuade har varit utsatta för stöld, hot, psykiskt och/eller fysiskt våld. 59% av de som drabbats av något brott har gjort en polisanmälan. Anledningen till att man inte har gjort en polisanmälan är framför allt att det var ett mindre brott.
 • Det som flest oroar sig för i Partille kommun är att få inbrott i sitt hem, att ens bil/mc/moped/cykel ska stjälas eller förstöras i området där man bor samt att få inbrott i förråd, källare, vind eller garage. 17-18% oroar sig ofta eller ganska ofta för detta. Att bli överfallen/misshandlad i området där man bor eller att bli antastad på annat sätt är det 3-4% som oroar sig för.
 • 99%, känner sig mycket eller ganska trygga när de går ut ensamma i området dagtid.
 • 80% känner sig mycket eller ganska trygga när de går ut ensamma i området kvällstid.
 • 97% känner sig mycket eller ganska trygga när de vistas i offentliga lokaler dagtid.
 • 89% känner sig mycket eller ganska trygga när de vistas i offentliga lokaler kvällstid.
 • 99% känner sig mycket eller ganska trygga när de är hemma dagtid. Motsvarande andel kvällstid är 97%.
 • 91% av de föräldrar som har barn i skola/förskola upplever att barnen är mycket eller ganska trygga i skolan.
 • 57% håller med om att polisen bryr sig om de problem som finns i området.
 • 55% håller med om att polisen tar anmälningar om brott på allvar.
 • 52% anser att Partille kommun bryr sig om de problem som finns i området.
 • 21% av har hört talas om kommunens och polisens gemensamma satsning för att öka trygghet i kommunen.
 • 49% av partilleborna upplever att de kan påverka vad som händer där de bor.
 • 86% skulle gå och rösta om det var val till riksdagen. Ytterligare 6% skulle kanske går och rösta om det var val.
 • 95% av partilleborna anser att deras hälsa, utifrån fysiskt, psykiskt och socialt välmående, är mycket bra eller bra. 6% anser att deras hälsa är dålig.
 • 5% upplever ensamhet i mycket eller ganska hög grad.
Kategorier: Kommun & politik
Sidan publicerad: Måndag, 19 juni 2017, 16:45