Partille kommuns hälsopris delas mellan joggande grannar i Skulltorp och missbruksenheten i Partille kommun som blivit en hälsosammare arbetsplats. Prisets syfte är att sprida hälsofrämjande aktiviteter vilket vinnarna har bevisat.

Partille kommuns hälsopris delas mellan joggande grannar i Skulltorp och missbruksenheten i Partille kommun som blivit en hälsosammare arbetsplats. Prisets syfte är att sprida hälsofrämjande aktiviteter vilket vinnarna har bevisat.

Varje lördag klockan 9 träffas ett gäng grannar i Skulltorp för att jogga en åttakilometersrunda. Det har de gjort i 14 års tid. Vid dåligt väder hittar de istället på en annan aktivitet. Från början var det en liten skara som under åren har växt. I dag har de organiserad barnpassning och gemensam frukost efter löpturen vilket gjort att även grannsämjan har stärkts.

– Det här är en väldigt enkel, billig och nyttig aktivitet som dessutom ger sociala mervärden. Vi tror att många fler skulle kunna hänga på oss eller starta en liknande sak på sin egen gata, säger Tony Engelke som drog igång Lördagsjoggarna för 14 år sedan.

Aktivt friskvårdsarbete

På missbruksenheten på social- och arbetsförvaltningen i Partille kommun har man under året satsat brett på att öka hälsan på arbetsplatsen. Man har infört en friskvårdstimme vilket medfört att personalstyrkan tränar mer regelbundet, äter nyttigare och att enheten har halverat sina sjuktal.

– Det känns jättekul att ett initiativ som kommer direkt från medarbetarna i gruppen blivit så lyckat och uppmärksammas på detta sätt. Alla i gruppen har satt fokus på hälsa och träning, vilket vi tror kommer att ha långtgående effekter både på individ- och gruppnivå, säger Johanna Korol, enhetschef på missbruksenheten.

En tur i veckan

Lördagsjoggarna och missbruksenheten belönas för sina insatser med kommunens hälsopris 2017. Priset ska uppmuntra till nyskapande och inspirerande åtgärder som på ett positivt sätt påverkar hälsan i kommunen. Goda hälsofrämjande exempel inom kommunen kan inspirera till att fler anstränger sig för att förbättra hälsoläget hos sig själv och andra. Förutom ett hedervärt omnämnande så består priset av 15 000 kronor som delas mellan de två vinnarna. Priset överlämnas av Folkhälsorådets ordförande Stefan Svensson (M) under kommunfullmäktiges sammanträde den 28 mars.

Motiveringar till priset

Missbruksenheten

Till Missbruksenheten på Social- och arbetsförvaltningen i Partille som satsat på att hitta ett arbetssätt för ökad hälsa på arbetsplatsen vilket har medfört att personalstyrkan tränar mer regelbundet. Metoden har byggt på en enkät vid uppstarten och en uppföljning efter 6 månader för att följa hälsoutvecklingen. Enheten har vågat satsa på det hälsofrämjande arbetet, riktat strålkastarljuset på det friska och hittat en form för arbetet som passar in i verksamheten.

På alla nivåer, med både ett aktivt ledarskap och medarbetarskap har gruppen tagit initiativ och drivit på förändringsresan och haft en vilja att utveckla arbetet tillsammans. Med en förbättrad arbetsmiljö och ett starkt fokus på hälsa bland medarbetarna har enheten dessutom lyckats halvera sina sjuktal på ett halvår.

Lördagsjoggarna

Till Lördagsjoggarna som visar på att enkelhet är ett vinnande koncept för att starta upp och hålla en hälsofrämjande aktivitet levande. Varje lördag träffas grannarna i Skulltorp för att springa sin joggingrunda, något som gjorts i hela 14 år. Aktiviteten anpassas efter årstiderna. Under sommarmånaderna kan rundan avslutas med ett svalkande dopp i Kåsjön och under de kalla vintermånaderna ersätts joggingturen med en rask promenad.

Tröskeln är låg och nya medlemmar välkomnas varmt. Med ett motto att alla ska kunna vara med inspirerar lördagsjoggarna till att fler kan starta upp gemensamma aktiviteter i sina bostadsområden. Genom kontinuitet, öppenhet och engagemang har Lördagsjoggarna hittat en metod som inte bara stärker individernas hälsa utan också förbättrar gemenskapen och höjer trivseln i området.

Kategorier: Folkhälsa
Sidan publicerad: Måndag, 27 mars 2017, 15:38