Polisen och Partille kommun lanserar nu sitt gemensamma medborgarlöfte. Fokus är att skapa en ökad trygghet i offentliga miljöer.

Partille är en kommun där de flesta invånare känner sig trygga. I trygghetsmätningar och i medborgarsamtal har det ändå framkommit att det förekommer otrygghet i offentliga miljöer. I kommunens, polisens och medborgarnas gemensamma lägesbild är nedskräpning, skadegörelse, klotter, personer som stör ordningen samt trafikproblem de stora problemområdena.

– Det är viktigt att vi tar fram en gemensam lägesbild och fokuserar på det som medborgarna upplever som problem. Genom en ökad närvaro och riktade insatser kan vi bidra till att öka tryggheten, säger kommunpolis Robert Björklund.

Medborgarlöftet

I syfte att just öka tryggheten i offentliga miljöer och minska problemen med skadegörelse, klotter och personer som stör ordningen lovar polisen och kommunen nu:

  • Ökad polisnärvaro i Partille centrum. Fotpatrullering vid minst hundra tillfällen på platser och tider som upplevs otrygga och är brottsutsatta. (Polis)
  • Riktade insatser i Partilles centrala delar i syfte att förebygga, förhindra och utreda narkotikabrott. (Polis)
  • Förstärka klotter- och skadegörelsehanteringen och förstärka samverkan med alla inblandade aktörer. (Partille kommun)
  • Utveckla och göra det enkelt för våra invånare att anmäla och lämna synpunkter angående trygghetsfrågor. (Partille kommun)

De centrala delarna av Partille är en viktig knutpunkt i kommunen där många människor rör sig varje dag. Polisen och kommunen kommer därför koncentrera arbetet kring resecentrum och centrumdelarna och ha ett utökat samarbete med fastighetsägarna.

En del i samverkansmodellen Trygg i Partille

Medborgarlöftet är en del av Trygg i Partille. Genom Trygg i Partille samverkar polisen, Partille kommun och invånarna för att öka tryggheten. Målet med arbetet är en ökad trygghet, minskad brottslighet och stärkt förtroende mellan invånarna, polisen och kommunen.

– Vi har fått ett bättre samarbete genom kommunpolisfunktionen. Jag tror samverkan är viktig för att respektive verksamhet ska kunna effektivisera sina insatser. Det blir också tydligare gentemot medborgarna vad vi jobbar med och de känner att vi lyssnar på dem, säger Henrik Gustafsson, säkerhetssamordnare på Partille kommun.

Kommunen inleder Klotterjakten

Även om den personliga tryggheten upplevs hög i Partille finns som sagt vissa förbättringsområden, bland annat vad gäller klotter. Därför inleds nu Klotterjakten, en möjlighet för alla att hjälpas åt och ett steg mot en tryggare offentlig miljö.

– Klotterjakten är en uppmaning till alla att lägga extra fokus på att få bort klottret i kommunen. Att hålla ögonen öppna och rapportera in det klotter som upptäcks, säger folkhälsosamordnare Maria Svensson, Partille kommun.

Enkelt att rapportera

Vem som helst kan alltid rapportera in klotter i Partille kommun via e-tjänsten Synpunkter & Felanmälan, men under oktober månad blir det ännu enklare. Den första oktober går startskottet för Klotterjakten och då kommer du kunna göra din klotteranmälan på bara några klick i telefonen.

Håll utkik på partille.se och i sociala medier - tillsammans hjälps vi åt att städa upp och snygga till i Partille!

Kategorier: Kommun & politik
Sidan publicerad: Onsdag, 27 september 2017, 08:13