Årets tema för projektet Elev-BUS är hälsa och fysisk aktivitet. Bland elevernas förslag om enkla sätt att få in rörelse under skoldagen fanns en idé om dans på raster – något som Björndammens skola har snappat upp.

Ett resultat av årets Elev-BUS-projekt visar sig regelbundet på Björndammens skola. Där har elever och lärare nämligen startat rastdiscon som blivit populära.

– Det är så kul att se hur elevernas goda idéer och tankar omsätts i faktiska aktiviteter, Björndammens rastdiscon är ett utmärkt exempel på det, säger Sigbritt Andreasson, Folkhälsoutvecklare i Partille kommun.

Ett sätt att påverka

Elev-BUS i Partille drivs med utgångspunkt i att barn och unga ska ha möjlighet att påverka i frågor som berör dem. I september förra året besökte Elev-BUS-gruppen kommunhuset i Partille för att få ett uppdrag från förvaltningarna.

– Uppgiften blev att inhämta sina kamraters synpunkter på hur man på ett enkelt sätt kan hitta tillfällen till rörelse under skoldagen och på fritiden, säger Ingrid Nordblom, utvecklingsledare på utbildningsförvaltningen i Partille kommun.

Valet av tema kommer ur undersökningar som visar att skolelever som rör på sig varje dag får lättare att hänga med i undervisningen.

Förutom dans på raster kom även en mängd andra förslag upp under besöket på kommunhuset. Bland annat morgongympa varje dag, balansbrädor vid bänkarna, minipauser under skoldagen, "lärandepromenader" och rörelseläxa.

Vad står BUS för?

Förkortningen BUS står för Barn, Unga och Samhälle. Det är en utvecklad organisation med särskilt fokus på arbetet med barn- och ungdomsverksamhet och är en politiskt sanktionerad och politiskt uppföljd verksamhet.

Inom BUS finns också Elev-BUS; en grupp barn och ungdomar i olika åldrar och från olika skolområden i Partille. Gruppen medverkar i processen när politiker ska fatta beslut om frågor som rör barns och ungas vardag. Eleverna får också möjlighet att granska sin egen arbetsmiljö.

Ursprung i barnkonventionen

Elev-BUS har sitt ursprung i barnkonventionen om barn och ungas rättighet att uttrycka sina åsikter och få vara med och påverka i frågor som berör dem.

– Det är lätt att vi vuxna bildar oss en egen uppfattning om vad vi tror att barn och unga tycker och behöver. Elev-BUS är ett sätt att skapa direktkommunikation utan att passera ett "vuxenfilter", säger Bengt Odeholm, vice ordförande i utbildningsnämnden i Partille kommun.

Kategorier: Barn & utbildning
Sidan publicerad: Fredag, 13 april 2018, 09:16