Fullmäktige i Partille kommun fattade igår beslut om att ställa sig bakom kommunstyrelsens förslag om att ge det kommunala bostadsbolaget Partillebo AB i uppdrag att uppföra en ny simhall och friskvårdsanläggning i centrala Partille. Partillebo kommer i början av 2019 att upphandla en lämplig tomt och entreprenad för ändamålet.

Fullmäktige i Partille kommun fattade igår beslut om att ställa sig bakom kommunstyrelsens förslag om att ge det kommunala bostadsbolaget Partillebo AB i uppdrag att uppföra en ny simhall och friskvårdsanläggning i centrala Partille. Partillebo kommer i början av 2019 att upphandla en lämplig tomt och entreprenad för ändamålet.

Planerar för central placering 

Partille kommun är en tillväxtkommun med ett stadigt ökande invånarantal. Inom ramen för utvecklingen av Partille centrum har flera satsningar genomförts sedan 2000-talet och fler pågår. Att komplettera med en ny simhall är sedan länge med i visionen och en planerad investering för framtiden. Dessutom är kommunens nuvarande badanläggning Björndammen till åren kommen och behöver framöver begränsa öppettiderna för att kunna säkerställa fortsatta bad av god kvalitet. Nu får det kommunala bostadsbolaget Partillebo i uppdrag att upphandla en lämplig tomt i centrala delarna av kommunen för en simhall.

– Vi vill att våra kommuninvånare, skola, föreningar och besökare ska få tillgång till en mångfunktionell och hållbar anläggning för motion och vattenvana, säger Marith Hesse (M), kommunstyrelsens ordförande från årsskiftet. Dessutom får vi möjlighet till ett modernt rehab-bad. Att vi erbjuder invånarna möjlighet till förebyggande friskvård och rehab för att kunna komma tillbaka är en viktig pusselbit för oss. Vi vill skapa möjlighet för våra invånare att leva ett hälsosamt liv. Anläggningen kommer dessutom att bidra till att skapa ett levande centrum både dag- och kvällstid. Genom en central placering blir den också lätt att nå med kollektivtrafik.

Kan stå klar om tre år

Kommunfullmäktige uppdrar också till Partillebo att, tillsammans med kommunstyrelsen och kultur- och fritidsnämnden, ta fram underlag för närmare utformning av en simhall.

– Det har länge varit en del av visionen och en planerad investering att Partille ska få en ny simhall, säger Per Bäckström, kommundirektör. Partillebo har nu fått i uppdrag att hitta en tomt och parallellt ska vi ta fram ett gediget underlag för att säkerställa att vi bygger klokt och hållbart; allt från ägande- och driftsformer till finansieringsplan och besöksanalys. Vi har också tryggheten i att Katarina Elfverson, vd för Partillebo, i sin tidigare tjänst varit med om att bygga badanläggningen i Angered arena och det är naturligtvis en välkommen kompetens för Partilles del. Vi är i ett tidigt skede än men om allt går som det ska kan vi ha en färdig simhall vid årsskiftet 21/22.

Kategorier: Samhällsplanering
Sidan publicerad: Tisdag, 11 december 2018, 08:07