På grund av översvämning till följd av avloppsproblem i E-huset på Vallhamra skola fick lokalerna stänga den 9 maj. Nyheten uppdateras löpande.

Information 15 maj 2018:

Under ett möte med Partillebo på tisdagsförmiddagen den 15 maj beslutades följande:

  • Vallhamra skolas elever kan från och med idag använda sig av duschar och omklädningsrum i E-huset. Schemalagd skolidrott kommer kunna hållas i idrottshallen under vecka 22 och 23.
  • Öppna förskolan Flätan håller fortsatt stängt, vårdnadshavare och barn hänvisas tillsvidare till kommunens andra öppna förskolor; Grodden och Centrum.
  • Fritidsklubben fortsätter som vanligt fast med utgångspunkt vid idrottshallen. 
  • Vallhamra fritidsgård och biblioteksstationen är stängda tills vidare.

Arbetet med att återställa lokalerna genom sanering pågår, i dagsläget går dock inte att fastställa hur lång tid arbetet kommer ta. Vi återkommer med mer information så snart tidsplan är fastställd, troligen efter midsommarhelgen. Nyheten uppdateras löpande.

Information 9 maj 2018:

Lokalerna hyser Vallhamra idrottshall, fritidsgård, fritidsklubb och öppna förskolan Flätan. Sanering pågår. Mer information om omfattning kommer i början av nästa vecka.

Med anledning av detta kommer skolans idrottslektioner bedrivas utomhus under onsdagen. Fritidsklubben har öppet som vanligt veckan ut men bedrivs även den utomhus.

Kategorier: Servicemeddelande
Sidan publicerad: Onsdag, 9 maj 2018, 09:34