Skaparna bakom kvarteret Körsbärslunden i det nya bostadsområdet Hossaberget i Öjersjö får Partille kommuns byggpris 2018. Kvarteret flörtar med historiska planeringsideal från den populära trädgårdsstadens arkitektur och ger en föraning om hur vackert gestaltat Hossaberget som helhet kommer att bli.

– Utmärkelsen tilldelas arkitekten Susan T Dahllöf och Studor AB som ritat och uppfört kvarteret, men äran tillskrivs även alla dem som varit en del av förverkligandet av kvarteret Körsbärslunden, säger Tobias Persson, tillförordnad bygg- och miljöchef i Partille kommun.

Bygg- och miljönämnden beslutar varje år om mottagare av Partille kommuns byggpris. Utmärkelsen delas ut för hus eller byggnationer av hög arkitektonisk kvalitet som färdigställts i Partille kommun under året.

Körbärslunden bildar ett litet trivsamt bostadsområde runt en gård med en anlagd trädgård och en liten lekplats. Namnet har kvarteret fått efter de körsbärsträd som planterats på gården. Körsbärslunden tolv radhus i varierande kulörer fördelade i två längor på ömse sidor av gården och av två fristående villor, som bildar en port mot gångvägen till Öjersjövägen.

Med drag av trädgårdsstaden

Susan T Dahllöf och Studor AB får byggpriset 2018 för den först färdigställda delen av bostadsområdet Hossaberget med följande motivering:

”Körsbärslunden ger en föraning om hur vackert gestaltat och gemytligt området som helhet kommer att bli. Husen följer i alla delar gestaltningsprogrammets högt uppsatta ambitioner. Kvarteret är ett bra exempel på när en hög ambitionsnivå följs med stringens från idé till färdig byggnad.

Körsbärslunden är i alla delar väl gestaltade, så väl kvarteret som helhet som varje enskild bostad samt rumsligheten som byggnadskropparna skapar. Området har tydliga drag från historiska planeringsideal från den populära trädgårdsstadens arkitektur.

Kvarteret kommer med stor sannolikhet att tillsammans med resterande del av Hossaberget bli en mycket attraktiv del av Partille att bo och vistas i.”

Hossaberget byggs i två etapper

Flertalet av bostäderna i Körsbärslunden är redan inflyttade. Men några hus väntar fortfarande på att fyllas med liv. Kontakta Fastighetsbyrån i Partille om du är intresserad.

Hossaberget bebyggs i två etapper. I den färdigbyggda östra delen strax intill bostadsområdena Djupedalen och Hytterkullen pågår inflyttningarna. I den västra delen mot Öjersjö Brunns skola, pågår byggena ännu. Hela området beräknas vara helt klart omkring 2020.

 

Sidan publicerad: Onsdag, 28 november 2018, 14:00