Partille klättrar 46 placeringar i Lärarförbundets ranking över ”Bästa skolkommun”. Områden där kommunen utmärker sig är lärarnas utbildningsnivå och andelen godkända elever.

Med rankingen ”Bästa skolkommun” vill Lärarförbundet uppmuntra kommuner som ger sina elever, lärare och skolledare goda förutsättningar. Detta med förhoppningen att inspirera kommuner att satsa på elever, lärare och skolledare.

Områden som sticker ut

Bland de 13 områden som undersöks klättrar Partille kommun framförallt inom fyra områden i jämförelse med förra året.

  • Andel pedagogiskt utbildade lärare, 100 placeringar upp
  • Andel elever som är godkända i alla ämnen i åk 9 justerat efter förutsättningar (likvärdighetsindex), 55 placeringar upp
  • Andel barn i förskola, 36 placeringar upp
  • Genomsnittligt meritvärde justerat efter förutsättningar (likvärdighetsindex), 36 placeringar upp

– Det är roligt att se hur vårt strategiska arbete med kompetensförsörjning och undervisningens kvalitet ger resultat. Som ett annat exempel har vårt meritvärde i år 9 ökat till plats 18 av 290 kommuner, säger förvaltningschef Karl-Olof Petersson.

Utvecklingsområden för Partille

Bland de områden där kommunen inte klättrar syns framförallt sjukdomstalen hos lärare och andel elever som fullföljde gymnasieutbildningen inom tre år.

– Sjuktalen har vi arbetat med under flera år tillsammans fackliga företrädare såsom Lärarförbundet och ser nu ett trendbrott där vi det senaste året ser en minskning med mer än en halv procentenhet på hela förvaltningen, men givetvis är vi inte nöjda med det, säger Karl-Olof.

Kategorier: Barn & utbildning
Sidan publicerad: Fredag, 9 november 2018, 11:09