Den bärande konstruktionen för det nya bostadshuset Kronhöjden är strax klar och det är dags att byta ut byggkranen som stått vid Kyrktorget mot ett mer permanent landmärke för Partille centrum. När kranen monteras ner, lyfts en tio och en halv meter hög skulptur på plats på hustaket.

Ett välkomnande kännetecken

– Den har samma form som skulpturerna i rondellerna vid Skulltorpsmotet och Partillemotet. Med dem vill vi skapa ett välkomnande och varaktigt kännetecken för Partille centrum, säger Per Söderquist, teknisk chef i Partille kommun.

Formen är framtagen av konstnären Gunilla Bergström på Abako arkitektkontor. I själva snurren går det att ana P:et i Partille. Snurren kan också liknas vid ett nav eller ett centrum runt vilket livet kretsar.

Skulpturen på Kronhöjdens tak kommer att belysas från tre håll med färgat ljus som skiftar i olika nyanser under dygnets timmar. Placeringen – 54 meter upp i luften – gör den till ett väl synligt landmärke för Partille centrum.

Belysningen tänds första gången i höst då Riksbyggens bostadshus är klart för inflyttning.

Högre byggkran gör jobbet

Förutsatt att vädret är gynnsamt, sker installationen på taket vecka 11.

Men för att få upp den flera ton tunga skulpturen på taket behövs en ännu högre byggkran än den 54 meter höga kran som står vid Kyrktorget i Partille centrum just nu.

– Vi passar på i samband med nedmonteringen av den kran som använts vid bygget av den bärande konstruktionen för Riksbyggens nya bostadshus vid torget. Det jobbet kräver nämligen också en högre kran, säger kommunens projektledare Juha Ruuska.

I början av vecka 11 kommer därför en 65 meter hög kran sättas ihop och resas vid Kyrktorget. Med dess hjälp monteras den befintliga byggkranen ner, varefter den används för att installera skulpturen på Kronhöjdens tak.

Wästbygg har fått kommunens förtroende att ansvara för installationen i samarbete med Elis Smide och Ropeteam.

Skapar mervärden för Partille centrum

Idén om ett landmärke för Partille centrum på Kronhöjdens tak växte fram i dialog mellan kommunen, Riksbyggen och köpmännen i centrum i samband med planeringen av det nya bostadshuset.

Det nya landmärket i Partille centrum ingår som en del av genomförandet av Detaljplan för bostäder och handel vid Kyrktorget (KS/2008:120). Detaljplanen antogs av Partille kommunfullmäktige den 22 november 2016 och vann laga kraft den 23 december 2016. 

Skulpturen på Kronhöjdens tak ska enligt detaljplanen utgöra ett landmärke och manifestera utvecklingen av nya Partille centrum. Partille kommun har bekostat tillverkningen och installationen av skulpturen. Den totala kostnaden landar på cirka 1,5 miljoner kronor.

– Gestaltningen av den offentliga miljön är en viktig del av samhällsbyggnadsprocessen och omfattar mer än enbart konstverket. Landmärket skapar symboliska mervärden. Det är tänkt både som en välkomnande gest till våra besökare och ett sätt att skapa en gemensam centrumidentitet, säger Per Söderquist.

Gamla Kronvägen stängs av för trafik

Av säkerhetsskäl stängs Gamla Kronvägen utmed Kyrktorget tillfälligt av för fordonstrafik i samband att arbetet utförs. Avstängningen av vägen gäller från klockan 9 på söndagsmorgonen den 10 mars till och med söndagen den 17 mars klockan 20. Läs mer på partille.se/gamlakronvagen.

– All trafik till Partille centrum leds om via Skulltorpsmotet och nya Yllebron. Vi rekommenderar dig som kör bil att välja infart via Skulltorpsmotet om ditt resmål ligger öster om Kyrktorget och via Partillemotet och nya Yllebron om ditt resmål ligger väster om torget, säger Juha Ruuska.

Med anledning av avstängningen ändrar Västtrafik färdväg till Partille centrum för Gul Express och busslinjerna 501 och 502 under veckan. Läs mer på Vasttrafik.se/trafikinformation.

Gående och cyklister kommer att fortsätta kunna ta sig fram längs med Gamla Kronvägen på Willyshusets sida hela veckan. Men på grund av vägavspärrningen blir passagen något trängre. Vid några tillfällen under veckan flyttas även gång- och cykelpassagen över Gamla Kronvägen vid Kyrktorget längre österut på vägen.

FAKTA: Skulpturerna

Skulpturerna är skapade av konstnären Gunilla Bergström på Abako arkitektkontor. De ska bland annat spegla den pågående utvecklingen av nya Partille centrum som sträcker sig hela vägen från Partille Port i öster via Kyrktorget till kommunhuset och Partille herrgård i väster.

Gunilla Bergström har strävat efter att hitta en form som inte tar slut. Skulpturerna växer ur jorden, gör en snurr och fortsätter sedan vidare upp mot himlen.

Skulpturerna är tillverkade av stålplåt som snedvrids vid valsningen och sedan svetsas ihop till sin tänkta form. De är tio och en halvmeter höga och trots att de är ihåliga så väger de flera ton vardera.

Sidan publicerad: Torsdag, 21 februari 2019, 07:00