Från och med höstterminen 2019 använder Partille kommun Skola24 som system för närvaro- och frånvarohantering. Skola24 kommer användas i förskola, fritidshem, grundskola och gymnasieskola och så småningom även i grund- och gymnasiesärskola.

Fördelarna med Skola24 för dig som vårdnadshavare

  • Ett och samma system från förskola till gymnasiet
  • Tillgång till ditt barns schema, möjlighet att anmäla frånvaro och se eventuell oanmäld frånvaro, exempelvis sen ankomst
  • Lätt att registrera ditt barns vistelsetider och eller schema, göra tillfälliga ändringar i schemat eller att lägga in planerad ledighet för ditt barn på förskola och eller fritidshemmet
  • Digital ledighetsansökan förenklar proceduren när du vill söka ledighet för ditt barn
  • Ett användarvänligt system

Vänta med att registrera schema inför höstterminen!

I och med att vi byter system ska du som vårdnadshavare till barn i förskola och fritidshem registrera vistelsetider och eller schema i Skola24. Hur och när du får tillgång till Skola24 kommer vi informera om via Unikum.

Har du redan registrerat schemat för ditt barn i vårt nuvarande system? Då behöver du registrera det på nytt i Skola24.

Vad innebär det för gymnasiet?

Partille Gymnasium som tidigare har använt Dexter för närvarohantering kommer nu istället använda Skola24 för detta. Betygsregistrering och studieplan kommer dock fortsatt finnas i Dexter, precis som vanligt.

Mer information om Skola24

På den här sidan hittar du mer information om Skola24, exempelvis kring vad som gäller för de olika verksamheterna. På sidan finns också manualer för hur du använder systemet.

Har du frågor?

Om du har frågor om Skola24, kontakta kundcenter så lotsar de dig rätt.

Kategorier: Barn & utbildning
Sidan publicerad: Fredag, 5 juli 2019, 11:00