Gamla Kronvägen förses med ny asfalt och ny belysning på sträckan från Slottskullevägen fram till den upphöjda torgytan i Partille centrum. Arbetet inleds i vecka 48 2019 och beräknas pågå en bit in på 2020.

Utmed trottoaren på Närhälsans vårdcentrals sida kommer även träd att planteras för att fullfölja och knyta ihop den allé av pelarek som planterats utmed hela Gamla Kronvägen.

Upprustningsarbetet inleds som sagt i vecka 48 och beroende på väderförutsättningarna så förväntas det pågå fram till omkring vecka 10 2020.

Framkomligheten på sträckan begränsas tillfälligt under tiden som arbetet pågår. Ambitionen är att hålla filerna i båda körriktningarna öppna för trafik. Men av säkerhetsskäl kan tidvis kan filen i riktning österut behöva stängas av.

Beläggningsarbetet är den avslutande etappen i ett större projekt som bland annat syftat till att skapa säkrare och bättre gångstråk mellan bussterminalen och kommunhuset i Partille centrum via Gamla Kronvägen och Slottskullevägen.

Sidan publicerad: Onsdag, 27 november 2019, 10:31