Under 2019 har Parallellvägen genomgått en upprustning som bland annat inneburit att vägen försetts med ny asfalt, ny belysning och nya övergångar för gående. Den har även en sammanhållen och därmed säkrare gång- och cykelväg mellan Allum Köpcentrum och Tingsvägen skapats.

Upprustningsarbetet är nu slutfört och Partille kommun tackar alla trafikanter för visad förståelse i samband med åtgärderna längs Parallellvägen.

 

 

 

Sidan publicerad: Onsdag, 27 november 2019, 10:44