Partille delar som enda kommun i landet ut ett årligt barnkonventionspris. I år går det till fotbollsklubben Sävedalens IF. Föreningen får priset för sitt arbete med att motverka kränkning, mobbing och diskriminering. Prisutdelning sker på FN-dagen torsdag 24 oktober klockan 17.30 i Partille Kulturum.

Partille kommuns årliga barnkonventionspris delas ut till personer, föreningar, grupper eller verksamheter i Partille som på ett "förtjänstfullt sätt" arbetar med barn och ungdomar i bankonventionens anda. Priset delades ut första gången år 2009. I år har fotbollsklubben Sävedalens IF utsetts till pristagare för sitt arbete att motverka kränkning, mobbing och diskriminering.

Fotbollsklubb som drivs med sociala förtecken

Sävedalens IF har sedan årtionden erbjudit barn och ungdomar möjlighet att lära sig spela fotboll och uppleva känslan att vara en del av ett lag. Flera av dem har blivit mycket framgångsrika och värvats till storlag, både i Sverige och utomlands. Sävedalens IF är dock en uttalad breddförening med grundinställningen att alla som vill ska ha möjlighet att delta i föreningens verksamhet.

– Vi prioriterar den humana dimensionen av föreningsverksamheten och sätter barn och ungdomars välmående i främsta rummet. Målet är att så många som möjligt ska vilja vara kvar i klubben så länge som möjligt, säger ordförande Anders Melander.

Fångade upp en brännande fråga

När frågan om övergrepp mot barn och ungdomar inom idrottsrörelsen diskuterades som mest för några år sedan föll det sig naturligt för ledningen i Sävedalens IF att göra något för att motverka att barn och ungdomars far illa inom den egna verksamheten.

– Vi ville påbörja det arbetet inte för att något hade hänt, utan för att inget ska hända, berättar Anders Melander.

Man började leta utbildningar för att få hjälp att ta fram en bra metod och kom då i kontakt med SISU Idrottsutbildarna och Rädda Barnen som var inne på samma spår.

– I samarbete med de organisationerna breddade vi inriktningen på arbetet till att inte enbart omfatta det allra värsta scenariot, utan barns välmående i stort. Även små saker som elaka ord kan göra ont och vi ville hitta ett sätt att motverka sådant hos oss, förklarar Catrin Emanuelsson som är vice ordförande och utbildningsansvarig i Sävedalens IF.

Sävedalsmodellen - mot kränkning, mobbning och diskriminering

Resultatet av samarbetet med SISU och Rädda Barnen blev Sävedalsmodellen – en tydlig och konkret modell för att motverka kränkning, mobbing och diskriminering. Modellen klargör för föreningens synsätt och filosofi kring frågorna och innehåller också handlingsplaner för hur man ska agera om en situation av kränkning, mobbing och diskriminering uppstår.

Modellen omfattar alla inom föreningens barn- och ungdomsverksamhet; spelare, ledare/tränare samt föräldrar. För varje målgrupp finns en åtgärdstrappa som beskriver hur oönskat beteende ska uppmärksammas och hanteras samt av vem eller vilka.

– Att kunna hänvisa till Sävedalsmodellen om någon typ av kränkning, mobbning eller diskriminering inträffar blir en trygghet för alla och underlättar för den som uppmärksammar ett problem, säger Anders Melander.

Digital signering

Alla som omfattas av Sävedalsmodellen ska också göra en digital signering av att man har tagit del av föreningens riktlinjer och skriver under på dem.

– Den digitala signeringen är en nyckel för att Sävedalsmodellen ska fungera. Varje månad följer vi upp hur många som har signerat och påminner dem som inte har gjort det ännu, säger Anders Melander.

Målet är 100 procent signering vilket är i det närmaste uppnått bland ungdomsledarna. På grund av att det ofta tillkommer nya spelare och föräldrar är målet inte helt uppnått i de grupperna.

– Men Sävedalsmodellen har tagits emot jättebra av alla i klubben. Sedan är vissa snabbare än andra att gå in på webben och skriva under, säger Catrin Emanuelsson.

Utdrag ur Polisens belastningsregister

Catrin Emanuelsson tillägger att ytterligare ett steg i att skapa en trygg och säker barn- och ungdomsverksamhet är att Sävedalens IF kräver att alla ledare och tränare ska lämna utdrag ur Polisens belastningsregister för att få verka i klubben. Även här har Sävedalens IF varit tidigt ute. Från 1 januari 2020 kräver Riksidrottsförbundet att alla anslutna föreningar ska begära begränsat registerutdrag ur belastningsregistret för den som anställs, har uppdrag i en förening och där har direkt och regelbunden kontakt med barn.

Prisutdelning på FN-dagen

Sävedalens IF får ta emot 2019 års barnkonventionspris på FN-dagen torsdag 24 oktober klockan 17.30 på caféscenen i Partille Kulturum. Priset är främst ett hedersomnämnande, men består också av en summa pengar avsedd för personlig utveckling eller utveckling av verksamheten.

– Vi är naturligtvis jätteglad och stolta över priset, säger Anders Melander som tillsammans med Catrin Emanuelsson är en av de representanter för Sävedalens IF som kommer att vara på plats.

Prisceremonin leds av kommunfullmäktiges ordförande Inger René (M) och vice ordförande Märta Johansson (S). Juryns motiveringar hittar du längre ner på sidan. Här kan du läsa mer om barnkonventionspriset och hur Partille kommun arbetar med barnkonventionen.

Motivering

Kommunfullmäktige delar 2019 ut Barnkonventionspriset till Sävedalens IF med motiveringen:

”För att de tillsammans med Rädda Barnen och SISU arbetat fram en modell, Sävedalsmodellen, som på ett aktivt och konkret sätt syftar till att motverka kränkning, mobbing och diskriminering (KMD). Sävedalsmodellen klargör för föreningens synsätt och filosofi kring frågorna och är ett praktiskt verktyg för agerande om KMD uppstår. Styrkan med Sävedalsmodellen är att den inkluderar och riktar sig till alla inom föreningens ungdomsverksamhet; från spelare till tränare/ledare och föräldrar. Utifrån modellen tas handlingsplaner fram och alla berörda tar del av planen genom en aktiv handling, en digital signering. Sävedalsmodellen är ett lärande exempel för hur föreningslivet på ett aktivt sätt kan arbeta med barn och ungas rättigheter.”

Sidan publicerad: Fredag, 18 oktober 2019, 09:12