Organisationer som riktar sig till pensionärer och äldre i Sävedalen kan ansöka om ekonomiskt bidrag från stiftelsen Einar och Ingrid Boodes donationsfond. Pengarna ska användas till resor och fikabröd.

En gång om året beslutar styrelsen för stiftelsen Einar och Ingrid Boodes donationsfond om utbetalning av pengar från fonden. Stiftelsens ändamål är ”att avkastningen skall användas till resebidrag samt till förplägnad vid servering av kaffe åt pensionärerna och de gamla i Sävedalen”.

Bidragets storlek avgörs för varje ansökan

Styrelsen tar ställning till hur mycket medel som beviljas för varje enskild ansökan. Storleken på utbetalningarna är baserat på hur många som ansöker och även hur stor avkastningen har varit för fonden under året. Utbetalningen görs en gång per beviljad ansökan och år. Styrelsen för Einar och Ingrid Boodes donationsfond är upprättad av vård- och omsorgsförvaltningen i Partille kommun.

Ansökan – sista datum och innehåll

Vi behöver din ansökan senast den 31 oktober 2019. Därefter tar styrelsen beslut om vilka som beviljas bidrag ur fonden, samt vilket belopp som ska betalas ut.

Ansökan ska innehålla

  • Syfte till ansökan om ekonomiskt bidrag
  • Organisationens kontaktuppgifter
  • Bank- eller plusgironummer

Skicka ansökan till

Partille kommun
Gamla Kronvägen 34
433 82 Partille

eller

kundcenter@partille.se

Märk ansökan med ”Boodes fond”.

Kategorier: Kommun & politik, Senior
Sidan publicerad: Tisdag, 8 oktober 2019, 15:00