Partille kommun startar en chatt dit män anonymt kan vända sig med frågor som rör relationer, oro, aggressionsproblem och annat som kan vara problematiskt i livet.

Chatten bemannas av Peter Breife som jobbar som samtalsbehandlare på Stödcentrum för män i Partille.

– Alla vuxna män är välkomna att kontakta oss i stora och små frågor. Det kan handla om relationer med sin partner eller barn, skilsmässa, vårdnad och umgänge. Sorg och oro kring sig själv eller närstående. Någon kan ha hamnat i en svår social situation eller en existentiell kris och behöver

Vad kan man få för hjälp i chatten?

– Råd och stöd. Antingen svarar jag direkt eller så upplyser jag om andra personer och verksamheter som kan ge hjälp, säger Peter Breife.

Ökad tillgänglighet med chattar

Tidigare i år startade fältgruppen en chatt för ungdomar och deras föräldrar för att kunna vara mer tillgängliga. Senare i höst väntas en chatt för budget- och skuldrådgivningen dra igång. Manschatten som nu lanseras har samma syfte.

– Jag tror många kan tycka att det är lättare att skriva till oss anonymt jämfört med att exempelvis ta kontakt med en verksamhet som Stödcentrum för män. Jag hoppas att chatten medför att avståndet till råd och hjälp krymper, säger Peter Breife.

Besök chattsidan

Chatten kommer till att börja med att vara öppen på måndagar klockan 14 – 15 och torsdagar klockan 18 – 19. Du hittar chatten här på vår webbplats, partille.se/manschatten

Kategorier: Stöd och omsorg
Sidan publicerad: Onsdag, 11 september 2019, 14:55