Under februari månad belyser vi våld i ungas nära relationer lite extra genom den nationella kampanjen ”Svartsjuka är inte romantiskt”. I Partille kommer fältgruppen att jobba med och informera om problematiken.

Fältgruppen i Partille kommer att befinna sig på alla högstadieskolor och sprida kampanjendela ut information om vart man kan vända sig och prata med ungdomar om våld i ungas nära partnerrelation. Fältgruppen har också en chatt där ungdomar och föräldrar anonymt kan få guidning om våld eller något annat ämne. Under sportlovet kommer chatten ha extra öppettider med anledning av kampanjen.  

Vad är våld i ungas nära relationer?  

Våld i ungas relationer är när en ung person använder våld mot sin flickvän, pojkvän eller partner eller när en ung person blir utsatt av den de är tillsammans med. Det kan också vara någon de träffar, ligger med eller har varit tillsammans med förut. 

Våldet kan vara psykiskt, fysiskt, sexuellt eller digitalt. Exempel på psykiskt våld är att vara kontrollerande, anklagande eller aggressiv. Det kan också handla om fysiskt våld som slag eller sparkar, eller att gå över någons sexuella gränser eller att hota att sprida privata foton eller filmer i sociala medier. Våldet och situationerna kan se ut på många olika sätt. Nästan alltid finns någon form av psykiskt våld med i bilden. 

Utsatt och utövare 

Många som utsätts beskriver det som att de är i en “destruktiv relation” där de utsätts för små och stora övergrepp under en längre tid. Den som utsätter tar makt över den andra, genom att göra så att den andra känner sig hotad, pressad eller otrygg. Den som blir utsatt kan känna sig tvungen att anpassa sitt liv för att skydda sig. 

Ofta är den som använder våld lika gammal eller några år äldre. En åldersskillnad på bara några år kan påverka maktbalansen i ett förhållande, till exempel att ena personen bor hemma och går i skolan medan den andra har ett eget boende och tjänar egna pengar.  

Stöd och hjälp 

Förutom kampanjen ”Svartsjuka är inte romantiskt” och fältgruppens chatt finns webbplatsen ungarelationer.se där du hittar mer information om våld i olika former. Där finns också stöd i form av en chatt, en kunskapsbank och ett quiz för att testa om du är i en schysst relation. Sidan vänder sig till dig som är utsatt, utsätter någon annan eller har en kompis som är utsatt eller utsätter. 

Länkar 

Sidan publicerad: Onsdag, 5 februari 2020, 09:35