Här hittar du information om stöd inom demenssjukdom i Partille kommun. Du kan läsa mer om vilket stöd du kan få och hur du får kontakt med vårt demensteam.

Demens är ett samlingsnamn på olika sjukdomar som drabbar hjärnans nervsystem. De kan yttra sig på olika sätt men har gemensamt att de förändrar livet både för den som är sjuk och för de anhöriga.

Vanliga symptom på demenssjukdom är: 

 • minnesförlust
 • svårigheter att orientera sig i tid och rum
 • svårigheter att tolka och förstå information
 • svårigheter att göra sådant som man tidigare klarat av
 • svårigheter att känna igen platser och personer

Idag finns inget botemedel för sjukdomen. Däremot kan ibland vissa läkemedel lindra symtom och besvären kan lindras genom stöd, omsorg och stimulans.

Vilket stöd kan du få?

Om du misstänker att du eller någon anhörig är demenssjuk ska du i första hand kontakta din läkare på vårdcentralen. Partille kommun erbjuder också olika former av stöd till dig som har en demenssjukdom och till dina anhöriga.

Demensteamet

I demensteamet arbetar personer som har lång erfarenhet av demenssjukdomar och de problem som dessa kan medföra. Teamet ger råd och stöd bland annat genom enskilda samtal och hembesök, utbildning för anhöriga samt handledning åt personal. Demensteamet hjälper också till att prova ut kognitiva hjälpmedel för personer med demens.

I första hand riktar sig demensteamet till personer med demens som bor i ordinärt boende. Du når demensteamet via kommunens kundcenter, telefon 031-792 10 00 eller e-post: kundcenter@partille.se

Dagverksamhet 

Dagverksamheten vänder sig till dig som har fått diagnos på demenssjukdom eller som har kognitiv svikt som tyder på demenssjukdom.  Du ska också bo kvar i det egna hemmet eller vistas på korttidsplats.

Målet med dagverksamheten är att:

 • hjälpa dig med demenssjukdom och minnesproblematik att bibehålla minnesfunktioner genom stimulans och aktivitet
 • tillsammans skapa en meningsfull vardag i hemlik miljö
 • stärka självkänsla och skapa möjlighet att knyta nya vänskapsband
 • underlätta situationen för anhöriga
 • förlänga möjligheten för dig att bo kvar hemma

I Partille kommun finns dagverksamhet på Kullegårdens äldreboende i Sävedalen och på Jonseredsgårdens äldreboende i Jonsered.

Så ansöker du om dagverksamhet

Du ansöker om dagverksamhet hos kommunens biståndshandläggare som du når via Partille kundcenter. Blankett för ansökan om dagverksamhet hittar du under rubriken Dokument på denna sida.  

Anhörigstöd

För dig vårdar eller stödjer en närstående som är långvarigt sjuk, äldre eller som har funktionsnedsättning finns anhörigstöd. Som anhörig kan du få stöd från kommunen i form av bland annat:

 • Anhöriglarm
 • Anhörigbidrag
 • Avlösning
 • Samtal – enskilt eller i grupp
 • Träffpunkter och rekreation

Här kan du läsa mer om vad anhörigstödet kan erbjuda och hur du gör för att ta del av de olika stödinsatserna.