Vill du göra en frivillig insats för en medmänniska? Eller brukar du ta hand om en vän, familjemedlem eller släkting som behöver din hjälp i vardagen? Här kan du läsa om vilka frivilliguppdrag som finns i kommunen samt vilket stöd som erbjuds dig som är anhörigstödjare.

Är du anhörig och vill ha stöd?

Som anhörig är du ovärderlig. Men för att orka kan du behöva stöd i din situation eller tid för dig själv och egna aktiviteter. Anhörigstödet i Partille finns för att stötta dig. Vi vänder oss till alla anhöriga oavsett ålder, både barn och vuxna. Här kan du läsa mer om vad anhörigstödet erbjuder.

Vill du bli volontär?

Du som är intresserad av frivilligarbete och vill ge av din tid är välkommen att ansöka att bli volontär i Partille kommun. Volontärsuppdragen finns vanligtvis inom äldreomsorgen, skolan eller inom fritidssektorn. Omfattningen på uppdragen kan variera från engångsinsatser till sådana som pågår regelbundet flera gånger i veckan. Här kan du läsa om volontärverksamheten i Partille kommun.

Vill du bli ett barns extrafamilj?

I Partille finns många barn och ungdomar som är i behov av en trygg extrafamilj då och då. Har du tid över för ett barn eller ungdom som behöver ett hem att vistas i 1-2 gånger i månaden? Vi söker ständigt familjer, par eller ensamstående som är intresserad av att bli kontaktfamilj eller stödfamilj.

God man och förvaltare

En god man är en enskild person, en lekman, som inte är anställd av kommunen. En god man är en juridisk och ekonomisk ställföreträdare som hjälper den som behöver med olika ekonomiska och rättsliga frågor. Framförallt handlar det om att sköta huvudmannens ekonomi, betala räkningar och se till att eventuella tillgångar förvaltas på ett tryggt sätt. Här kan du läsa mer om överförmyndare, god man och förvaltare.