Anhörigstödet i Partille kommun vänder sig till dig som ger stöd, hjälp och omsorg till en närstående. Den du hjälper och stöttar kan ha en långvarig sjukdom eller någon funktionsnedsättning, vara äldre eller ha missbruksproblem eller psykisk ohälsa.

Din närstående kan vara en familjemedlem (till exempel barn, syskon, förälder), släkting, granne eller vän. Du behöver inte dela bostad med den du stödjer för att räknas som anhörig.


Som anhörig är du ovärderlig. Men för att orka kan du behöva stöd i din situation eller tid för dig själv och egna aktiviteter. Anhörigstödet i Partille finns för att stötta dig. Vi vänder oss till alla vuxna anhöriga i kommunen.

Begreppen anhörig och närstående

Med anhöriga menas personer som vårdar eller stödjer närstående. Närstående är den som tar emot omsorg, vård och stöd. Exempel på personer som omfattas av Socialstyrelsens bestämmelser om anhörigstöd är anhöriga till personer med psykisk eller fysisk funktionsnedsättning, långvarig psykisk eller fysisk sjukdom samt anhöriga till personer med missbruks- eller beroendeproblem. 

Stöd till dig som är anhörig

Anhörigstödet erbjuder en rad aktiviteter till dig som är anhörig. De flesta är avgiftsfria men ibland behöver du anmäla dig i förväg. Du hittar aktuellt program för anhörigstödet här.

För frågor kontakta kommunens anhörigkonsulent som du når via Partille kommuns kundcenter.

Anhöriglarm

Ett anhöriglarm är ett enkelt trådlöst larm som man har i hemmet. Det kan till exempel användas för att larma när en person som inte klarar sig själv går ur sängen eller ut genom ytterdörren. Din anhörige får låna larmet så länge som behovet finns. Kommunens anhörigkonsulent beslutar om utlåning av anhöriglarm. 

Enskilda samtal

Som anhörig har du kanske många tankar och frågor kring din situation. Kanske behöver du någon som kan lyssna och eventuellt ge råd och stöd. Då finns möjlighet till enskilda samtal. Samtalen kan ske hemma hos dig, hos en anhörigkonsulent eller per telefon.

Samtalsgrupper

I en samtalsgrupp får du som anhörig möjlighet att möta andra i samma eller liknande situation, utbyta erfarenheter och stödja varandra. Innehållet i träffarna styrs av deltagarnas behov och önskemål. I gruppen får du som anhörig råd, stöd och information om vart man vänder sig i olika situationer. Se anhörigstödets program för aktuella aktiviteter och tider längre ner på den här sidan.

Rekreation

Anhörigstödet erbjuder dig som anhörig rekreation i form av bad i varmvattensbassäng. Se anhörigstödets program för aktuella tider i menyn längre ner på sidan.  

Temakvällar

Anhörigstödet bjuder regelbundet in till kostnadsfria temakvällar kring ämnen som kan beröra dig som anhörig. Se anhörigstödets program för aktuella aktiviteter och tider längre ner på den här sidan.

Demensteamet

I kommunens demensteam arbetar personer som har lång erfarenhet av demenssjukdomar och de problem som dessa kan medföra. Teamet ger råd och stöd bland annat genom enskilda samtal och hembesök, utbildning för anhöriga samt handledning åt personal. I första hand riktar sig demensteamet till personer med demens som bor i ordinärt boende. Du når demensteamet via kommunens kundcenter, telefon 031-792 10 00 eller e-post: kundcenter@partille.se

Anhörigbidrag

Du som ger stöd och omsorg till en närstående kan ansöka om anhörigbidrag. Stödet är 1000 kr per månad och skattefritt. För att kunna få anhörigbidrag måste både du och din närstående ha fyllt 65 år och uppfylla vissa kriterier. Anhörigbidrag beviljas för högst sex månader åt gången. Anhörigbidrag är en biståndsbedömd insats som beviljas av kommunens biståndshandläggare. Kontakta Partille kundcenter om du vill ansöka om anhörigbidrag.

Anhörigvårdarkort

Anhörigvårdarkort är ett kort för anhörigvårdare att ha i plånboken med uppgifter om att de vårdar någon i hemmet. Kortet ger information om vem som ska kontaktas om anhörigvårdaren själv råkar ut för sjukdom eller olyckshändelse. Kortet är en trygghet för anhörigvårdaren och den som denne vårdar. Kontakta anhörigkonsulen via Partille kundcenter om du vill veta hur du behöver ett anhörigvårdarkort.

Stöd till din närstående

För att avlasta dig som anhörig kan din närstående ansöka om nedanstående stödinsatser hos kommunens biståndshandläggare. Kontakta biståndshandläggare via Partille kundcenter om du vill ansöka om någon av insatserna nedan.

Avlösning i hemmet

Du som vårdar eller stödjer en närstående som är 65 år eller äldre kan få avlösning i hemmet för att utföra ärenden eller ägna tid åt egna aktiviteter.

Bostadsanpassning

Om ni på grund av fysisk eller psykisk funktionsnedsättning hos din närstående måste göra förändringar i din bostad för att den ska fungera väl för er kan din närstående ansöka om bostadsanpassningsbidrag

Dagverksamhet för personer med demens

Dagverksamheten vänder sig till personer som har fått diagnos på demenssjukdom eller som har kognitiv svikt som tyder på demenssjukdom. 

Hemtjänst

Den som har svårt att klara de dagliga sysslorna i hemmet kan ansöka om hemtjänst. Vi anpassar hjälpen efter dina behov. Den kan variera från några timmar i månaden till flera gånger per dag. Partille kommun har kundval inom hemtjänst. Det innebär att du själv kan välja vem av ett antal godkända utförare som ska komma hem till dig.

Korttidsplats

För att avlasta dig som anhörig kan din närstående beviljas plats på korttidsboende. Din närstående kan få beslut om korttidsplats återkommande, så kallad växelvård, eller vid enstaka tillfällen. 

Trygghetslarm

Trygghetslarmet är en larmknapp som du bär runt handleden när du är hemma. Med ditt trygghetslarm kan du alltid kalla på hjälp om något skulle hända, till exempel om du skulle falla och skada dig.

Övrigt stöd till dig eller din närstående 

Anhörigstödets program hösten 2019

Drop-in kafé för anhöriga

Välkommen på en kopp kaffe och samtal en gång i månaden. Anhörigkonsulent är på plats och du behöver inte föranmäla dig. 

Datum, tid och plats

Måndagarna 26 augusti, 30 september, 28 oktober (besök av Anhörigföreningen Göteborg), 25 november och 16 december.

Kl 17–18.30

Lokal: Vinterträdgården i Partille bibliotek, Gamla Kronvägen 56

Samtalsgrupp för anhöriga med äldre närstående (65+)

För dig som har en äldre närstående (över 65 år) som har en funktionsnedsättning och/eller långvarig sjukdom. Din närstående kan vara förälder, syskon eller partner. 

I en samtalsgrupp får du som anhörig möjlighet att möta andra i samma eller liknande situation för att utbyta erfarenheter och stödja varandra. Vi lyssnar till varandra, utbyter tankar och erfarenheter. Anhörigkonsulenten leder gruppen. 

Du behöver inte föranmäla dig.

Datum, tid och plats

Måndagar: 2 september, 21 oktober och 2 december.

Kl 10–11.30

Lokal: Seniorträffen Furulund, Tingsvägen 2

Kontakt

Om du har frågor är du välkommen att kontakta anhörigkonsulent på telefon 031-392 20 83. Du kan också skicka e-post: katarina.harstrom@partille.se

Samtalsgrupp för anhöriga med yngre närstående (-65)

För dig som har en yngre (under 65 år) närstående som har en funktionsnedsättning och/eller långvarig sjukdom. Din närstående kan vara förälder, syskon eller partner. 
 
I en samtalsgrupp får du som anhörig möjlighet att möta andra i samma eller liknande situation för att utbyta erfarenheter och stödja varandra. Vi lyssnar till varandra, utbyter tankar och erfarenheter. Anhörigkonsulenten leder gruppen.

Datum, tid och plats

8 oktober, 20 november och 11 december.
 
Kl 17.30–19
 
Lokal: Seniorträffen Furulund, Tingsvägen 2

Anmälan

Anmälan senast 4 oktober till anhörigkonsulenten på telefon 031-392 20 83. Du kan också skicka e-post: katarina.harstrom@partille.se

Herrgrupp för män som har en närstående med diagnos och/eller funktionsnedsättning

Din närstående kan bo i ordinärt boende eller på till exempel ett äldreboende. Anhörigkonsulent håller i samtalsgruppen. Du behöver inte föranmäla dig.

Datum, tid och plats

Fredagar: 6 september, 18 oktober och 15 november.

Kl 13–14.30

Plats: Seniorträffen Furulund, Tingsvägen 2

Välkommen kontakta anhörigkonsulent på telefon 031–392 20 83 eller e-post: katarina.harstrom@partille.se om du har frågor. 

Damgrupp – för kvinnor som vårdar eller stöttar en närstående med kognitiv svikt eller kognitiv sjukdom

Vi vänder oss till kvinnor i alla åldrar som vårdar/stöttar en närstående i det egna hemmet eller någon annanstans. Gruppen leds av demensteamet. 

Datum, tid och plats

5 september, 2 oktober, 7 november och 5 december.

Kl 16.30–18

Lokal: Seniorträffen Furulund

Anmälan

Senast 2 september till demensteamet, telefon 031-792 98 45 eller 031-792 96 72.

 

Rekreation

Varmvattenbassäng

Kom och bada i varmvattenbassängen i Furulund. Avgiftsfritt.

Datum, tid och plats

Torsdagar

Kl 15–17 efter överenskommelse med anhörigkonsulent som du kontaktar på telefon 031–392 20 83 eller e-post: katarina.harstrom@partille.se

Lokal: Seniorträffen Furulund, Tingsgvägen 2

Julavslutning

Datum, tid och plats

Fredag 20 december

Klockan: 12–14

Lokal: Seniorträffen Furulund

Kostnad: 40 kronor

Anmälan

Senast 16 december till anhörigkonsulenten på telefon 031-392 20 83. Du kan också skicka e-post: katarina.harstrom@partille.se

 

 

Temakvällar

Att leva nära ADHD och autism

Åsa Hagström från Attention Lerum berättar om hur det kan vara att leva nära någon med en neuropsykiatrisk diagnos som till exempel ADHD och autism.

Datum, tid och plats

Onsdag 4 september

Klockan: 17–18.30

Lokal: Seniorträffen Furulund

Anmälan

Senast 2 september till anhörigkonsulenten på telefon 031-392 20 83. Du kan också skicka e-post: katarina.harstrom@partille.se

Utbildning om demens

Demens är en folksjukdom i Sverige. Hur vet man vad som är vanlig glömska eller början på en demenssjukdom? Vad ska man tänka på som anhörig? Välkommen på utbildning i demensfrågor för anhöriga - i samarbete med Partille demensteam.

Datum, tid och plats

Torsdagar 10 och 17 oktober

Klockan: 17–19

Lokal: Seniorträffen Furulund

Anmälan

Senast 7 oktober till anhörigkonsulenten på telefon 031-392 20 83. Du kan också skicka e-post: katarina.harstrom@partille.se

Dialog kring anhörigstöd

Vad tänker du som invånare i Partille kommun om vad som är ett bra stöd till och för anhöriga? Kom och berätta och lämna synpunkter på verksamheten!

Du behöver inte föranmäla dig.

Datum, tid och plats

Onsdag 13 november

Klockan: 17–18.30

Lokal: Seniorträffen Furulund

Kontakt

Om du har frågor är du välkommen att kontakta anhörigkonsulent på telefon 031-392 20 83. Du kan också skicka e-post: katarina.harstrom@partille.se

 

Projekt Trialog

Vad behöver man som anhörig när man har en närstående med psykisk sjukdom? Kom och lyssna till Karin Davidsson och Gustav Jagner från Bräcke diakoni.

Datum, tid och plats

Onsdag 4 december

Klockan: 17–18.30

Lokal: Seniorträffen Furulund

Anmälan

Senast 2 december till anhörigkonsulenten på telefon 031-392 20 83. Du kan också skicka e-post: katarina.harstrom@partille.se

Föreläsningar

Sömnen - din skyddsängel

Sömnen är oumbärlig för oss. Den stärker immunförsvaret, gör oss smartare och kreativare och är en av de viktigaste nycklarna till ett bra liv. Men varför sover allt fler dåligt? Hur farligt är det att inte sova? Kan kort sömn ändå ge återhämtning? Träffa en av Sveriges ledande sömnforskare, Christian Benedict, och hör honom berätta allt om detta högaktuella ämne.

Fri entré. Ingen föranmälan. Begränsat antal platser. 

Datum, tid och plats

Tisdag 24 september

Klockan: 18–19.30

Lokal: Hörsalen, Partille Kulturum

Kontakt

Om du har frågor är du välkommen att kontakta anhörigkonsulent på telefon 031-392 20 83. Du kan också skicka e-post: katarina.harstrom@partille.se


I samarbete med ABF Sydvästra Götaland.

Ett fotsteg mot solen - att leva med Aspergers syndrom

Efter att ha försökt få hjälp under många års tid fick Carl Söderholm 1994 diagnosen Aspergers syndrom. Med humor och värme berättar han om sitt liv och sin kamp för att bli accepterad som den han är. Varje dag är en utmaning, säger han. Det är ett fotsteg fram, eller ett steg tillbaka.

Fri entré. Ingen föranmälan. Begränsat antal platser.

Datum, tid och plats

Torsdag 7 november

Klockan: 18–19.30

Lokal: Hörsalen, Partille Kulturum

Kontakt

Om du har frågor är du välkommen att kontakta anhörigkonsulent på telefon 031-392 20 83. Du kan också skicka e-post: katarina.harstrom@partille.se