I Partille finns många barn och ungdomar som är i behov av en trygg extrafamilj då och då. Har du tid över för ett barn eller ungdom som behöver ett hem att vistas i 1–2 gånger i månaden? Vi söker löpande både kontaktfamiljer och stödfamiljer – två förtroendeuppdrag som beskrivs som givande och glädjefyllda av dem som provat.

Här kan du läsa om vad de olika uppdragen innebär och hur du går tillväga om du vill göra något meningsfullt för ett barn och dess familj.

Kontaktfamilj

Att vara kontaktfamilj enligt Socialtjänstlagen (SoL) innebär att din familj är en resurs för en annan familj som behöver avlastning och stöd. Ibland är det barnen som behöver stöd och ombyte i miljön, ibland är det en förälder som behöver avlastning.

Som kontaktfamilj är ni en ”vanlig” familj som tar emot ett barn eller flera i ert hem, vanligtvis en eller två helger i månaden. Barnet tar då del av er vardag och era intressen. Ni får ekonomisk ersättning för uppdraget samt stöd från socialtjänsten.

Vad krävs för att bli kontaktfamilj?

Vi ställer inga krav på någon särskild utbildning eller erfarenhet. Inte heller materiell standard eller eget rum för barnet. Man kan vara ett par med eller utan barn eller en ensamstående med eller utan barn. Det viktiga är att familjen lever ett tryggt och stabilt liv med engagemang och utrymme att ta in ett barn i sitt liv. Det är också viktigt att alla medlemmar i familjen är inställda på att välkomna ett barn i familjen.

För att underlätta hämtningar och lämningar bör kontaktfamiljen bo i närheten av barnet. Vi söker därför främst familjer som bor i Partille kommun eller i någon av de närmaste kranskommunerna.

Så gör du om du är intresserad

Om du är intresserad av att bli kontaktfamilj så hör av dig till Partille kundcenter  och fråga efter ansvarig socionom för rekrytering av kontaktfamiljer inom socialtjänsten. Om du vill veta mer om uppdraget och hur det går till att bli kontaktfamilj kan du läsa det här.  

Stödfamilj för barn med funktionsnedsättning        

Att vara stödfamilj enligt Lag om stöd och service (LSS)  till vissa funktionshindrade innebär att under en längre tid stödja ett barn med funktionshinder. Som stödfamilj fungerar du som en extrafamilj som kan ge barnet miljöombyte och föräldrarna avlastning.

En vanlig omfattning är att du tar emot barnet i ditt hem en helg i månaden och en vecka under sommaren. Du får ekonomisk ersättning för uppdraget samt stöd och viss utbildning.

Vad krävs för att bli stödfamilj?

Det finns inget krav på att du ska ha någon tidigare erfarenhet eller kunskap inom området, men det är viktigt att du är en trygg vuxen och har ett genuint intresse och engagemang för människor med särskilda behov. Det viktigaste är inte heller om du är singel, sambo, familj med eller utan barn, bor villa eller lägenhet – utan att du lever i en trygg och stabil situation och att du har tid och engagemang för att ta emot ett barn med särskilda behov.

Så gör du om du är intresserad

Lämna gärna din intresseanmälan via vår e-tjänst Intresseanmälan Stödfamilj för barn och ungdomar med funktionsnedsättning. Om du vill veta mer om uppdraget och hur det går till att bli stödfamilj kan du kontakta samordnare för korttidsverksamheten för barn- och unga som då når via Partille kundcenter. Du kan också läsa mer om uppdraget här.

Hjälpa barn och unga på andra sätt

Familjehem

Familjehem tar emot barn som behöver en annan uppväxtmiljö för en kortare eller längre tid. Familjehemsföräldrar är vanliga, trygga och stabila människor med ett stort hjärta och engagemang. Vi söker ständigt familjehem som kan ta emot barn och ungdomar för kortare och längre tid. Läs mer om uppdraget här.

Kontaktperson

Att vara kontaktperson är ett uppdrag som innebär att främja sociala kontakter och människors utveckling. Man kan vara kontaktperson för någon med funktionsnedsättning (enligt LSS) eller kontaktperson för barn och ungdomar med social problematik (enligt Socialtjänstlagen, SoL). I menyerna nedan kan du läsa mer om de respektive uppdragen.

Kontaktperson enligt LSS

Kontaktpersonen fungerar som en vän och medmänniska till en ungdom eller vuxen som har någon form av intellektuell, fysisk eller psykisk funktionsnedsättning. Uppdraget är att underlätta för den enskilde att leva ett självständigt liv genom att minska social isolering och vara en person att uppleva nya saker med. Vanligtvis träffas man två gånger per månad och har kontakt däremellan. Är du intresserad av att bli kontaktperson enligt LSS kan du fylla i vår e-tjänst för intresseanmälan och berätta lite om dig själv. Vi kontaktar dig därefter.

Läs mer om uppdraget här.

Kontaktperson enligt SoL

Kontaktpersonen träffar den hjälpsökande någon gång i veckan, tar en promenad, fikar tillsammans eller gör någon annan aktivitet. Din uppgift är att lyssna och finnas till, vara en förebild, hjälpa till att bryta ett destruktivt beteende. Är du intresserad av att bli kontaktperson för barn och unga enligt Socialtjänstlagen kan du fylla i vår e-tjänst nedan och berätta lite om dig själv. Vi kontaktar dig därefter.

Volontär

Kommunen samordnar volontärsverksamheten där flera uppdrag riktar sig till barn och unga. Till exempel att vara elevstöd där man bland annat kan hjälpa till med läxläsning. Är du intresserad av att dela med dig av din tid och ditt engagemang så läs mer om vad ett volontärsuppdrag i Partille kommun innebär.