Budget- och skuldrådgivningen hjälper kommuninvånarna med budgetrådgivning, skuldrådgivning och skuldsanering.

Budget- och skuldrådgivningen har tystnadsplikt och kan hjälpa dig med att:

  • hitta lösningar på dina ekonomiska problem
  • göra en ekonomisk översikt och räkna fram en hållbar hushållsbudget
  • förhandla med kreditgivare
  • råd och stöd före och under hela skuldsaneringsprocessen

Skuldsanering

Med skuldsanering menas att en svårt skuldsatt person under vissa förutsättningar kan befrias från skyldigheten att betala sina skulder helt eller delvis. Har du haft problem med dina skulder under en längre tid kan du ansöka om skuldsanering. Efter fem år kan du vara skuldfri. Kontakta budget- och skuldrådgivningen genom kommunens kundcenter för mer information om skuldsanering.

Chatta med budget- och skuldrådgivningen

Inom kort kan du kontakta budget- och skuldrådgivningen via vår chatt. Där kan du anonymt får rådgivning i frågor som rör din eller ditt hushålls privatekonomi. Chatten kommer att ligga på den här sidan.