Det ska vara gott att växa upp, arbeta och leva i Partille. Det innebär att barn ska få växa upp i trygga förhållanden. Om det uppstår problem så erbjuder kommunen stöd och hjälp.

Hjälp och stöd ges till många. Det kan vara allt ifrån det lilla barnet som visar stark oro, barn eller ungdomar som kommer i svåra konfliktsituationer inom eller utanför familjen. Eller unga personer som får problem med droger eller kriminalitet.

Socialtjänsten stöttar

Socialtjänsten i Partille kommun har till uppgift att i nära samarbete med föräldrar ge stöd till barn, ungdomar och deras familjer vid svårigheter eller problem. Ibland kan detta innebära något samtal, ibland behövs långvariga och mer omfattande hjälpinsatser. Läs mer på undersidorna för att få information om vad socialtjänsten kan hjälpa till med. Socialstyrelsen och Barnombudsmannen har tillsammans tagit fram en webbplats, koll på soc, med lättillgänglig och överskådlig information om vad socialtjänsten gör för något.

Familj

Det är mycket som kan hända i en familj samtidigt som mycket förväntas gå rätt. Alltifrån att det lilla barnet utvecklas normalt i relationer med kamrater, i förskola och skola, samt att bli en tonåring som inte faller in i riskbeteenden. Föräldrarna ska också vara förebilder och förväntas hålla ihop sin parrelation. Ibland blir det inte som man tänkt sig. Barn kan ha svårigheter i skolan, föräldrar väljer att gå skilda vägar med mera. En rad kommunala verksamheter har som syfte att stötta familjer i svåra situationer. Läs mer om vilket stöd till familjer som ges i Partille kommun.

Barn- och mödravård

I Partille har vi en familjecentral där barnmorskemottagning, barnavårdscentral och öppen förskola finns samlat under samma tak. Läs mer här om vad Familjecentralen erbjuder för service.

Barn och ungdom

Att må dåligt emellanåt är en del av uppväxten. Men ibland kan perioderna då man mår dåligt bli långa och det kan påverka skolarbetet och relationer med vänner eller föräldrar. Kommunen erbjuder flera sorters hjälp till den som inte klarar av att ta sig ur problemen på egen hand. Skolan har olika stödinsatser, men även andra verksamheter i kommunen kan hjälpa till. Läs mer om vilket stöd till barn och ungdomar kommunen ger.