I Familjehuset finns många olika verksamheter som riktar sig till barn, ungdomar och familjer bosatta i Partille. Här arbetar socionomer, socialpedagog, pedagog och psykolog.

Familjehusets mål är att ge stöd och hjälp så tidigt som möjligt. En del av verksamheterna kan man söka till direkt. Andra blir man hänvisad till via socialsekreterare. Nedan finns exempel på verksamheter som håller till i Familjehuset och vilka de riktar sig till. All personal har tysnadsplikt och besöken är kostnadsfria.

Familj och föräldrar

 • råd och stöd till föräldrar
 • familjebehandling
 • spädbarnsgrupp
 • föräldrastödsprogram – Trygghetscirkeln (COS)
 • Ledarskapsträning för tonårsföräldrar (LFT)
 • umgängesstöd – Mappis

Barn och ungdomar

 • arrangering av ungdomstjänst
 • fältgruppen
 • ungdomsbehandling
 • stöd till barn som bevittnat våld i nära relationer

Män

 • ickevåldsgrupp
 • stödcentrum för män

Familjebehandling

Familjebehandling baseras på ett biståndsbeslut som utgår från barnets behov. Familjebehandlarna kan arbeta tillsammans med familjen i hemmet, på Familjehuset eller på annan plats. Familjebehandling är en möjlighet för familjer som behöver stöd att tillsammans förändra sin livssituation och sitt beteende.

 

Behandlingen skräddarsys efter familjens behov. Syftet är att medverka till att barn och ungdomar kan växa upp hos sina föräldrar under goda förhållanden.

Råd och stöd till föräldrar

Att bli och vara förälder är inte alltid enkelt, och ibland kan man behöva stöd och hjälp. Familjehuset är en öppenvårdsverksamhet inom kommunen som erbjuder stöd till föräldrar. Till Familjehuset kan du som bor i Partille och som är gravid eller har barn mellan 0–19 år vända dig med frågor och funderingar som rör barn, ungdomar och föräldraskap. Du kommer i kontakt med oss genom vår e-tjänst.

Gruppträffar för föräldrar (COS)

I Trygghetscirkelns föräldrastödsprogram får du, helt kostnadsfritt, möjlighet att tillsammans med andra föräldrar reflektera över ditt föräldraskap. Trygghetscirkeln hjälper dig som förälder att se, förstå och möta ditt barns behov. Programmet riktar sig till dig som är förälder till barn i åldrarna 0–7 år. Under träffarna bestämmer du själv hur mycket du vill dela med dig av egna erfarenheter.

Vad är Trygghetscirkeln?

Trygghetsscirkeln eller Circle of Security (COS) är ett
internationellt uppmärksammat program för föräldrar som baserar sig på anknytningsteori. Familjehuset arrangerar regelbundet nya föräldrastödsgrupper. Titta gärna på den här videon för mer information om hur Trygghetscirkeln fungerar.

Ledarskapsträning för tonårsföräldrar (LFT)

LFT är till för dig som är förälder till en ungdom i åldern 12 – 18 år. Känner du att föräldrarollen är svår, att du och din tonåring har hamnat i en ond spiral av konflikter och kritik som är svår att vända? Då är den här kursen något för dig! Under nio gruppträffar får du träffa andra tonårsföräldrar som är i samma situation som du.

Kursens upplägg

Erfarna gruppledare håller i samtalen och varje träff har ett eget tema:


1. Intro
2. Vad är det mitt barn försöker säga mig?
3. Uppmuntran och beröm
4. Hur överlever jag som förälder?
5. Att skapa goda cirklar I
6. Föräldraskap: Föräldrastil och ledarskap
7. Att skapa goda cirklar II
8. Från kontroll till koll
9. Summering och avslutning

Kursen arrangeras löpande och vi informerar här på Familjehusets sida när det är dags att anmäla sig. 

För mer information kontakta oss på e-post eller telefon:
familjehuset@partille.se, 031- 792 13 35

Umgängesstöd – Mappis

Mappis ger stöd vid umgänge för barn, syskon och föräldrar. Personalens funktion är både stödjande och kontrollerande och bidrar till att underlätta umgänget inom ramen för den överenskommelse som träffats. Barnets behov av en trygg relation till båda föräldrarna är den centrala utgångspunkten.

Fältgruppen

Fältsekreterarnas främsta målgrupp är ungdomar mellan 13 och 20 år. Vi arbetar med att förebygga sociala problem och för goda uppväxtvillkor genom att söka upp ungdomar i hela kommunen. Vi kartlägger hur unga i Partille lever för att få kunskap om behov, resurser och eventuella problem. Kartläggningarna leder till insatser, som gruppverksamhet och informationsarbete i skolor. Vi ger råd och lotsar ungdomar och föräldrar som behöver stöd till rätt instans. Fältsekreterarna ingår i kommunens fältgrupp.

Ungdomsbehandling

Ungdomsbehandling baseras på biståndsbeslut och vänder sig till ungdomar 13-21 år som har psykosocial problematik och som riskerar att hamna i stora svårigheter. Det kan handla om situationen i familjen, i skolan, med vänner och det egna måendet. Behandlingen skräddarsys utifrån ungdomens behov. Vi försöker skapa förutsättningar och sammanhang för förändring. Vid behov kan vi även möta ungdomarna tillsammans med deras föräldrar.

Samtal med barn och ungdomar som upplevt våld i nära relationer

Allt våld skrämmer och skadar den som blir utsatt – särskilt barn. Familjehuset erbjuder individuella samtal för barn mellan 4 och 18 år som sett eller upplevt någon form av våld i nära relationer.

Ickevåldsgrupp

Gruppbehandling för män som har aggressionsproblem i nära relationer. Verksamheten är en del i ett samverkansprojekt som även involverar Härryda och Mölndals kommuner. Läs mer på Du som utsätter andra för våld. Inom kort kommer du också att kunna chatta med ickevåldsgruppen.

Stödcentrum för män i Partille – SMIP

Verksamheten erbjuder individuella stödsamtal till män som har svårigheter i relation till en närstående. Det kan handla om skilsmässa/separation, konflikt kring vårdnad och umgänge, aggressionsproblematik, oro för närstående med mera. Du når Stödcentrum för män genom kommunens kundcenter. Inom kort kommer du också kunna chatta anonymt med Stödcentrum för män.