I Partille kommun finns olika boendeformer för dig som har en funktionsnedsättning eller som har särskilda behov. Huvudformerna för vuxna är gruppbostad, servicebostad och satellitboende. För barn och ungdomar finns boendeformerna familjehem eller bostad med särskild service.

Bostad med särskild service för vuxna, LSS och SoL

Vuxna personer med så omfattande funktionsnedsättningar att de inte klarar att bo i en vanlig lägenhet kan erbjudas bostad med särskild service där personal ger stöd och omsorg. Partille kommun erbjuder olika boendeformer och boendestöd, från mindre omfattande stöd i eget boende till gruppboende med personal dygnet runt.

Gruppbostad

En gruppbostad består av ett antal lägenheter som är grupperade kring gemensamma utrymmen för socialt umgänge. Personal finns tillgänglig i gruppbostaden dygnet runt för att tillgodose ditt och de andra boendes behov. En lägenhet i en gruppbostad är ett boendealternativ för dig som har ett omfattande behov av tillsyn och omvårdnad och behöver ha personal närvarande nästan jämt.  I Partille kommun finns gruppbostäder i Sävedalen, i Furulund och i centrala Partille.

Servicebostad

En lägenhet i servicebostad är en boendeform för dig som har ett stort behov av närhet till personal men som till viss del klarar ett eget boende. Serviceboende kan beskrivas som ett mellanting mellan boende i egen lägenhet och en lägenhet i gruppbostad. Lägenheterna i ett serviceboende ligger oftast samlade i samma hus eller i kringliggande hus och det finns tillgång till gemensamma utrymmen. Personalen har också sina lokaler i eller i anslutning till serviceboendet. I Partille kommun finns serviceboenden i Sävedalen, i Furulund och i centrala Partille.

Satellitboende

I ett satellitboende har du en egen lägenhet som ligger i ett vanligt bostadsområde. Det kan finnas en eller flera satellitlägenheter i samma område. När det finns flera lägenheter i samma område kan några av dem ligga i samma uppgång medan andra kan ligga var för sig i olika trappuppgångar. I ett av kommunens satellitboenden finns en personallägenhet, med utrymme för en gemensam samling för brukarna om det finns behov av det. Andra satellitlägenheter är knutna till olika gruppboenden och servicebostäder. De som bor i de satellitlägenheterna får stöd och omsorg från personal från respektive grupp- eller serviceboende. I Partille kommun finns satellitlägenheter i Sävedalen, Björndammen, i Furulund och i centrala Partille.

Bostad med särskild service för barn och ungdom, LSS

Barn med funktionsnedsättningar som trots olika stödåtgärder inte kan bo hos sina föräldrar har möjlighet att få ett boende i familjehem eller i bostad med särskild service för barn och ungdom. I Partille kommun finns inget boende med särskild service för barn och ungdom. Vid behov köps plats på ett sådant boende i annan kommun.

Familjehem

Barn och ungdomar med svåra funktionsnedsättningar, som trots olika stödinsatser inte kan bo kvar i föräldrahemmet, kan få bo i ett så kallat familjehem. Familjehem innebär att barnet bor i en annan familj än den egna.

Så ansöker du om bostad för personer med funktionsnedsättning

Du ansöker om de olika formerna av särskilt boende, för barn och vuxna, hos kommunens biståndshandläggare för insatser enligt LSS som du når via kundcenter. Blankett för ansökan hittar du under rubriken dokument på denna sida.

Mer om bostad för personer med funktionsnedsättning

Det här kan du förvänta dig av oss

För dig som bor i gruppbostad, serviceboende, satellitboende eller särskilt boende för personer med funktionsnedsättning finns en så kallad kvalitetsdeklaration. Den talar om vad du kan förvänta dig av oss utifrån ett antal värdeord som tillgänglighet, bemötande och trygghet. Bland annat att du ska få bostad inom sex månader efter att du har fått beslut om bostad, att du ska mötas med respekt och utifrån dina egna förutsättningar och att personalen har den kompetens som krävs för att kommunicera med dig. Här kan du läsa kvalitetsdeklarationen i sin helhet