Daglig sysselsättning är en verksamhet för dig som har eller har haft kontakt med psykiatrin. Hos oss erbjuds du gemenskap och något meningsfullt att göra på dagarna. Du som vill kan också få stöd och hjälp att närma dig arbetsmarknaden.

Öppen verksamhet eller insats enligt socialtjänstlagen

Daglig sysselsättning är en öppen verksamhet som du inte behöver ansöka om. Du deltar när du vill och kan. I Partille kommun finns daglig sysselsättnings öppna verksamhet på Partille aktivitetshus, se längre ner på sidan för mer information.

Daglig sysselsättning kan också beviljas som en insats enligt socialtjänstlagen. Det kan vara aktuellt för dig som har behov av en målinriktad och strukturerad verksamhet utformad efter dina behov eller behöver individuellt utformat stöd för att närma dig arbetsmarknaden. Förutsättingen för insatsen är att du inte kan delta i den öppna verksamheten eller att du får stöd från Arbetsförmedlingen.

Så ansöker du

Kontakta kommunens biståndshandläggare som du når via kundcenter, se kontaktuppgifter högst upp på den här sidan.

Hjälp till arbete

Inom daglig sysselsättning kan du dessutom få hjälp av en arbetskonsulent att närma dig arbetsmarknaden genom ett individuellt utformat stöd. I praktiken kan handla om att ni tillsammans kartlägger dina intressen och mål. Du kan också få stöd i kontakten med en arbetsgivare när du har börjat praktisera eller arbeta på en arbetsplats. Inom daglig sysselsättning arbetar två arbetskonsulenter som utgår från Arbetslivscentrum på Gamla Kronvägen 62 D, se karta.

Partille aktivitetshus

Till Partille aktivitetshus är du välkommen för att delta i olika aktiviteter och för social gemenskap. Gemensamt för våra aktiviteter är att de så långt som möjligt skapas utifrån ditt och andra deltagares intressen, kunskaper och behov. Det innebär att utbudet och innehållet kan ändras beroende på vilka förslag som kommer och vad som är praktiskt möjligt att genomföra.

Stöd för att skapa struktur eller bara umgås

Om du vill kan du komma hit för att få stöd av vår personal i att lägga upp en struktur för dina aktiviteter inom daglig sysselsättning. Du kan också komma för att bara umgås, fika eller läsa tidningen. 

Öppettider och aktiviteter

Måndag

9–16    Aktivitetshuset är öppet
11–12  Gemensam brunch, föranmälan.

Tisdag

Friskvårdsaktiviteter. Särskilt schema, föranmälan krävs. 

Onsdag

Kursverksamhet med arbets- eller kulturinriktning. Särskilt schema, föranmälan kräv

Torsdag

9–16    Aktivitetshuset är öppet
11–12  Gemensam lunch, föranmälan.

Fredag

9–16    Aktivitetshuset är öppet
11–12  Gemensam lunch, föranmälan.

Hitta hit

Partille aktivitetshus ligger på Galoppvägen 4B i Partille, se karta. 

Försäkringar

Du som deltar i daglig sysselsättning omfattas under verksamhetstid av kommunens kollektiva olycksfallsförsäkring. Här kan du läsa mer om kommunens försäkringar.

Mer om daglig sysselsättning

Det här kan du förvänta dig av oss

För dig som har daglig verksamhet eller daglig sysselsättning i Partille kommun finns en så kallad kvalitetsdeklaration. Den talar om vad du kan förvänta dig av oss utifrån ett antal värdeord som tillgänglighet, bemötande och trygghet. Bland annat att personalen ska anpassa arbetsmiljön utifrån dina behov, att du ska mötas med respekt och att personalen har den kompetens som krävs för att kommunicera med dig. Här kan du läsa kvalitetsdeklarationen i sin helhet.