Du som har en funktionsnedsättning och behöver hjälp för att klara vardagen kan ha rätt till en eller flera former av personligt stöd. Stödet utformas efter dina behov och ska underlätta för dig att leva ett gott och självständigt liv.

Personlig assistans

Du som har en omfattande funktionsnedsättning kan få ett personligt utformat stöd i form av personlig assistans. Den personliga assistansen är knuten till dig som individ och ges av ett begränsat antal personer. Hjälpen är ofta av mycket personlig karaktär till exempel hjälp med hygien, måltider eller kommunikation.

Boendestöd

Boendestöd är ett socialt och pedagogiskt stöd i vardagslivet till dig som har en psykisk och eller intellektuell funktionsnedsättning. Syftet med stödet är att öka förutsättningarna till ett så självständigt liv som möjligt. Boendestöd kan se olika ut för olika personer både till insatsernas utformning och omfattning.

Kontaktperson

Du som är ungdom eller vuxen och har någon form av funktionsnedsättning kan få en kontaktperson som hjälper dig att bryta isolering och hjälpa dig att delta i olika aktiviteter. En kontaktperson blir en vän som du träffar regelbundet och gör saker tillsammans med utifrån dina intressen. 

Ledsagarservice

Du som är ungdom eller vuxen och har en funktionsnedsättning och svårigheter ta dig till olika platser i samhället kan få ledsagarservice. Det innebär att du får hjälp av att till exempel besöka vänner, gå på bio eller på annat sätt delta i samhällslivet. Insatsen är en personlig service anpassad efter just dina behov. 

God man och förvaltare

En god man hjälper dig som på grund av till exempel sjukdom eller funktionsnedsättning har svårt med myndighetskontakter, kontakter med vården eller att sköta din ekonomi. God man är din ställföreträdare och ska tillvara dina intressen. God man eller förvaltare utses av överförmyndaren. Överförmyndaren ser också till att ställföreträdarna sköter sina uppdrag.

Vad kostar det?

LSS-avgifter är avgiftsfria men det kan tillkomma avgifter för mat, resor och aktiviteter i samband med insatserna. Här kan du läsa hur kommunen tar ut kommunen rätt att ta ut avgifter i samband med LSS-insats. 

 

LSS-avgifter är avgiftsfria men det kan tillkomma avgifter för mat, resor och aktiviteter i samband med insatserna. Här kan du läsa hur kommunen tar ut kommunen rätt att ta ut avgifter i samband med LSS-insats.