Boendestöd är ett socialt och pedagogiskt stöd i vardagslivet till dig som har en psykisk och eller intellektuell funktionsnedsättning. Syftet med stödet är att öka förutsättningarna till ett så självständigt liv som möjligt.

Boendestöd kan se olika ut för olika personer både till insatsernas utformning och omfattning. Det kan vara både ett motiverande stöd och praktisk hjälp med personlig omvårdnad och att sköta hemmet. Boendestödet utgår alltid ifrån dina behov och utformas så att din egen förmåga tas tillvara och förstärks. Det kan till exempel vara: 

  • stöd att sköta ditt hem
  • stöd att göra olika ärenden
  • stöd i kontakt med sjukvård och myndigheter
  • stöd att delta i aktiviteter 
  • stöd att skapa struktur i vardagen
  • hjälp att bryta isolering
  • någon att prata med

Så ansöker du om boendestöd

Du ansöker om boendestöd hos kommunens biståndshandläggare, se knapp högst upp på den här sidan. Boendestöd beviljas enligt Socialtjänstlagen, SoL. Blankett för ansökan hittar du under rubriken dokument på den här sidan.

Vad kostar det?

I Partille kommun är boendestöd avgiftsfritt.

Stöd- och beroendeteamet

I Partille kommun finns en särskild enhet som ger boendestöd till dig som har både en psykisk funktionsnedsättning och ett missbruk av något slag. Stödet utformas så att din förmåga till ett självständigt liv tas tillvara och förstärks. Det kan handla om att hjälpa dig göra nya saker som är viktiga för dig att klara av. Sådant som du undviker och eller har problem med att göra. Utifrån dina egna behov anpassar vi stödet och ger dig förutsättningar till ett självständigt liv. Läs gärna mer om stöd- och beroendeteamet på sidan Missbruk & beroende.  

Mer om boendestöd

Det här kan du förvänta dig av oss

För dig som har stöd i hemmet enligt lag om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS), Socialförsäkringsbalken och Socialtjänstlagen i Partille kommun finns en så kallad kvalitetsdeklaration. Den talar om vad du kan förvänta dig av oss utifrån ett antal värdeord som tillgänglighet, bemötande och trygghet. Bland annat att stödet ska starta inom tre månader efter att du fått beslut om det, att du ska mötas med respekt och utifrån dina egna förutsättningar och att personalen har den kompetens som krävs för att utföra arbetet hos dig. Du kan kvalitetsdeklarationen i sin helhet här.