Ledsagarservice innebär att du får hjälp att besöka vänner, gå på bio eller på annat sätt delta i samhällslivet. En ledsagare följer dig till och från aktiviteterna. Insatsen är en personlig service som är anpassad efter ditt behov.

Ledsagarservice är en insats enligt lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS. Du kan få ledsagning som ett regelbundet stöd eller en insats vid enstaka tillfällen.  Själva ledsagningen är gratis men du betalar för personliga utgifter i samband med ledsagningen. 

Så ansöker du om ledsagarservice

Du ansöker om ledsagarservice hos kommunens biståndshandläggare som du når genom kundcenter, se knapp högst upp på den här sidan. Blankett för ansökan hittar du under rubriken dokument på den här sidan.
 

Mer om ledsagarservice

Det här kan du förvänta dig av oss

För dig som erbjuds stöd på fritiden enligt Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) och Socialtjänstlagen i Partille kommun finns en så kallad kvalitetsdeklaration. Den talar om vad du kan förvänta dig av oss utifrån ett antal värdeord som tillgänglighet, bemötande och trygghet.
Bland annat att personalen stödet ska starta inom tre månader efter att du har fått beslut om insatsen, att du ska mötas med respekt och utifrån dina egna förutsättningar och att personalen har den kompetens som krävs för att kommunicera med dig. Här kan du läsa kvalitetsdeklarationen i sin helhet