Du som har en omfattande och varaktig funktionsnedsättning kan få ett personligt utformat stöd i form av personlig assistans. Den personliga assistansen är knuten till dig som individ och ges av ett begränsat antal personer.

Syftet med personlig assistans är att ge dig som har en omfattade funktionsnedsättning en frihet att själv få bestämma i vilka situationer och vid vilka tillfällen hjälpen ska ges.

Utifrån dina individuella behov

Hjälpen ges utifrån dina individuella behov och är ofta av mycket personlig karaktär till exempel hjälp med hygien, att klä på dig, inta måltider eller för att kommunicera med andra. Personlig assistans kan också innebära kvalificerad hjälp för att klara det dagliga livet exempel hjälp för att komma ut i samhället, studera, delta i daglig verksamhet eller för att få eller behålla ett arbetet.

Så ansöker du om personlig assistans

Kommunen ansvarar för personlig assistans upp till 20 timmar per vecka. Kontakta kommunens biståndshandläggare som du når via Partille kundcenter. Blankett för ansökan om insats enligt LSS hittar du under rubriken dokument på denna sida.

Försäkringskassan fattar beslut om personlig assistans som överstiger 20 timmar per vecka

Om ditt grundläggande behov av personlig assistans överstiger 20 timmar per vecka är det Försäkringskassan som fattar beslut. Om du behöver assistans i mer än 20 timmar i veckan så ansöker du hos Försäkringskassan.

Du väljer utförare

När du blivit beviljad personlig assistans kan du själv välja vem du vill ha som ska utföra assistansen, exempelvis kommunen, ett kooperativ eller en privat utförare.

Mer information om personlig assistans

Det här kan du förvänta dig av oss

För dig som har stöd i hemmet enligt lag om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) i Partille kommun finns en så kallad kvalitetsdeklaration. Den talar om vad du kan förvänta dig av oss utifrån ett antal värdeord som tillgänglighet, bemötande och trygghet. Bland annat att stödet ska starta inom tre månader efter att du fått beslut om det, att du ska mötas med respekt och utifrån dina egna förutsättningar och att personalen har den kompetens som krävs för att utföra arbetet hos dig. Du kan kvalitetsdeklarationen i sin helhet här.