Hemtjänst betyder att du kan få hjälp i ditt hem med bland annat städ, tvätt och inköp, leverans av färdiglagad mat och personlig omvårdnad som dusch och hjälp att äta. Hemtjänsten kan också utföra vissa hälso- och sjukvårdsinsatser.

Vem kan få hemtjänst?

Du som bor hemma och på grund av sjukdom, hög ålder, fysisk funktionsnedsättning eller annan orsak har behov av stöd och hjälp kan ansöka om hemtjänst.  Målet är att du ska kunna bo kvar i din hemmiljö och leva ett så självständigt liv som möjligt.

Så ansöker du om hemtjänst

Kontakta kommunens biståndshandläggare, se knappen blå knapp högst upp till höger på sidan. Blankett för ansökan hittar du här.

Vilken hjälp kan man få?

När vi har fått din ansökan gör en biståndshandläggare hembesök hos dig, där ni tillsammans går igenom vilket hjälpbehov du har. Vi tar fasta på det du klarar själv och kompletterar med de olika insatser som du behöver. Därefter fattar biståndshandläggaren ett beslut om vilka hemtjänstinsatser du har rätt till enligt Socialtjänstlagen.

Omsorg och stöd & service

I Partille kommun har vi delat in hemtjänstens insatser i omsorg samt stöd och service. Omsorg kan till exempel vara:

 • Personlig omvårdnad (på- och avklädning, personlig hygien, dusch, hjälp att äta och dricka)
 • Tillsyn
 • Leverans av färdiga måltider, matdistribution
 • Ledsagning (till läkare eller aktivitet)

Stöd och service omfattar en rad hushållssysslor och andra stödinsatser, till exempel:

 • Städ och tvätt
 • Inköp av matvaror
 • Promenader
 • Social aktivitet

Du som är över 80 år erbjuds 8 timmars servicetjänster per månad utan biståndsbedömning enligt kommunala riktlinjer, se längre ner på sidan. 

Du får välja utförare – kundval

Partille kommun har kundval inom hemtjänst. Det betyder att du själv får välja vilken av ett antal godkända utförare som ska komma hem till dig. Det kan vara kommunens egen hemtjänst eller ett privat företag.  Du får information från din biståndshandläggare om hur du väljer i samband med att du får ditt beslut om hemtjänst. Du kan läsa om de olika utförarna längre ner på den här sidan under rubriken Godkända utförare hemtjänst.

Möjlighet till digital nattillsyn

Kundval gäller mellan klockan 7 och 22 alla dagar. Om du behöver hjälp eller tillsyn på natten är det kommunens hemtjänstpersonal som kommer till dig, även om du har valt en annan utförare. Du som har bistånd på nattillsyn kan välja digital nattillsyn med webbkamera om du inte vill att någon ska komma in i ditt hem medan du sover

För utförare av hemtjänst

Här finns information för dig som är eller vill bli utförare av hemtjänst i Partille kommun inom ramen för Lag om valfrihetssystem (LOV).

Service till dig över 80

Du som är 80 år eller äldre har enligt kommunala riktlinjer rätt till upp till åtta timmars serviceinsatser per hushåll och månad utan biståndsbedömning. Du väljer själv utifrån en servicemeny vilka tjänster du vill ha utförda på dina timmar.

Ansökan

Du ansöker om service enligt kommunala riktlinjer på en särskild blankett. Om du har frågor kan du kontakta kommunens biståndshandläggare, se knappen Kontakta kundcenter längst ner på sidan.

Vanlig bedömning om du har större behov

Du som är över 80 år och har behov av mer än åtta timmars stöd- och serviceinsatser per månad kan göra en vanlig ansökan om hemtjänst, se blankett ansökan om hemtjänst under rubriken Dokument. Biståndshandläggare gör då en biståndsbedömning enligt Socialtjänstlagen för samtliga insatser du behöver.

Vad kostar det?

Du som har hemtjänst eller servicetjänster enligt kommunala riktlinjer betalar som regel en månadsavgift enligt kommunens gällande taxa för omsorg, stöd och service. Du som har matdistribution betalar också för varje portion du får hemkörd. 

Godkända utförare hemtjänst

Så hittar du informationen

Här under hittar du information och kontaktuppgifter till de utförare som just nu får vara verksamma inom hemtjänsten i Partille kommun. Tryck på plustecknet framför respektive utförare så öppnas informationen. Nya företag kan skicka in sin ansökan och godkännas efter hand.

Hemtjänsten i Partille (kommunal regi)

Insats: Omsorg och service samt delegerade hälso- och sjukvårdsinsatser i hela Partille kommun. Åtgärdar alla trygghetslarm.

Hemtjänstområde Centrum

Kontaktperson: Carina Eriksson
Telefon: 031-792 98 34
E-post: carina.eriksson@partille.se

Hemtjänstområde Björndammen/Furuskog/Öjersjö

Kontaktperson: Anna Carlzon
Telefon: 031-392 21 01
E-post: anna.carlzon@partille.se

Hemtjänstområde Sävedalen

Kontaktpersoner:

Linn Wik
Telefon: 031-792 98 77
E-post: linn.wik@partille.se

 

Terese Lagström
Telefon: 0709-93 12 52
E-post: terese.lagstrom@partille.se

Team Assistans i Göteborg AB

Insats: Omsorg och service samt delegerade hälso- och sjukvårdsinsatser i hela Partille kommun.

Observera att utföraren har ett kapacitetstak. För att välja Team Assistans, kontakta först biståndshandläggare för information om utföraren kan ta ta emot fler brukare.

 

Verksamhetschef: Siv Rosén
Telefon: 0522-26 12 64
samt
Planerare: Anita Fransson
Telefon: 0522-26 12 63

 

Personal i tjänst: 070-25 40 534
Fax: 0522- 51 12 41
E-post: anita@teamassistans.se
Webbplats: www.teamassistans.se
Postadress: Team Assistans, Laxfiskevägen 30, 433 38 Partille

Trygg i Hemmet Partille

Insats: Omsorg och service samt delegerade hälso- och sjukvårdsinsatser i hela Partille kommun.
Kontaktperson:

 

Ann-Charlotte Hultin Karlsson
E-post: hultin.karlsson@tihp.se

eller

Mimoza Braim
Telefon: 0737- 40 72 21
E-post: info@tihp.se   
Webbplats: www.tihp.se


Postadress: Gamla Kronvägen 10, 433 33 Partille

Vanliga frågor om kundval

Vad är kundval?

Kundval innebär att du som har beviljats hemtjänst själv får välja vilken utförare som ska komma hem till dig. De olika hemtjänstutförarna i Partille kommun erbjuder exempelvis olika språk- och kulturkompetens samt i vissa fall tilläggstjänster. Det ger bra förutsättningar för att du ska hitta en utförare som passar just dig. De utförare som du kan välja mellan har godkänts av kommunen och uppfyller de krav som vi ställer. Samma krav ställs på externa utförare som på kommunens hemtjänst i egen regi.

Måste jag välja?

Nej, men alla som har beviljats hemtjänst erbjuds möjlighet att välja hemtjänstutförare. Om du inte vill eller kan välja kommer du att få dina insatser från kommunens egen hemtjänst. Om du inte är nöjd kan du ändra dig och välja en annan utförare. Ta kontakt med din biståndshandläggare eller skicka in blanketten Val av utförare som finns under rubriken Dokument på den här sidan. Du behöver inte berätta varför du vill byta utförare, men om du gör det så ger du utföraren en chans att förbättra sig.

 

Vad kostar det?

Du betalar samma avgift för vård, omsorg och service oavsett vilken utförare du väljer. De olika utförarna konkurrerar inte med pris utan med kvaliteten på sin service och omsorg.

Vad får jag hjälp med?

Kundval omfattar alla omsorgs- och serviceinsatser, mellan klockan 7 och 22. Om du behöver hjälp på natten är det kommunens hemtjänstpersonal som kommer till dig. Om du har trygghetslarm är det alltid kommunens hemtjänst som kommer när du trycker på larmet, dag- och nattetid.

 

Kan jag få annan hjälp från extern utförarna än från kommunens hemtjänst?

Den utförare som kommer hem till dig utför de insatser som du har beviljats från kommunens biståndshandläggare. Men externa utförare kan även erbjuda dig tilläggstjänster som du får betala för själv. Om du vill ha en syssla utförd som inte omfattas av ditt biståndsbeslut gör du själv upp avtal med utföraren och står själv för hela kostnaden.

Mer om hemtjänsten

Servicemeny för kommunala riktlinjer

Du som har beviljats stöd- och serviceinsatser från hemtjänsten, enligt kommunala riktlinjer, kan välja från följande meny vilka insatser du vill ha utförda på dina servicetimmar.

 • apoteksärenden (egenvård)
 • andra ärenden vid behov
 • avfrostning av kyl och frys
 • baka
 • byte av glödlampor
 • inköp av dagligvaror
 • källsortering laga mat
 • mangling (inte stenmangel)
 • post- och bankärenden (inte kontanter)
 • promenader
 • sociala aktiviteter
 • strykning
 • städning (maximalt 1,5 timmar var tredje vecka)
 • sy i knappar
 • tvätt
 • vattna krukväxter

Det här kan du förvänta dig av oss

För dig som har hemtjänst i Partille kommun finns en så kallad kvalitetsdeklaration. Den talar om vad du kan förvänta dig av oss.

 

Bland annat att din hemtjänst startar inom två dagar efter beslutsdatum, att du får vara med och planera det stöd du får, att hemtjänstpersonalen alltid bär synlig tjänstelegitimation och att du får en kontaktpersonal i arbetsgruppen som har speciellt ansvar för att ha god kännedom om dig och dina behov.

 

Du kan läsa kvalitetsdeklarationen i sin helhet här.

Jämför hemtjänst mellan kommuner

Via Äldreguiden kan du jämföra hemtjänst och äldreboenden i olika kommuner. Äldreguiden innehåller uppgifter från undersökningarna "Vad tycker de äldre om äldreomsorgen?" och från Kommun- och enhetsundersökningen. Äldreguiden är en del av Socialstyrelsens "Öppna jämförelser" som gör det möjligt att jämföra kvaliteten inom socialtjänst och hälso- och sjukvård i hela Sverige.