Om du har en funktionsnedsättning som gör att du har svårt för att förflytta dig eller åka buss på egen hand kan du ansöka om färdtjänst och riksfärdtjänst. För sjukresa mellan ditt hem och en sjukvådsgivare kan du få ersättning för en del av kostnaden för resan.

Du kan läsa mer om vad som gäller för färdtjänst- och riksfärdtjänstresor, som kommunen beviljar, samt sjukresor, som Västra Götalandsregionen ansvarar för, i länkarna nedan. 

Färdtjänst

Färdtjänst är till för dig som på grund av funktionsnedsättning inte kan åka med den vanliga kollektivtrafiken. Med färdtjänst har du möjlighet att resa i fordon som är anpassade till din funktionsnedsättning. Du måste ansöka om färdtjänst i den kommun där du bor.

Riksfärdtjänst

Riksfärdtjänst är en form av särskild kollektivtrafik som kan användas av dig med funktionsnedsättning för resor från en kommun till en annan inom Sverige. Du måste ansöka om riksfärdtjänst. Syftet med resan ska vara fritidsverksamhet, du beviljas inte riksfärdtjänst för exempelvis sjuk- eller tjänsteresor.

Sjukresa

Blir du sjuk kan du i vissa fall få ersättning för sjukresa mellan hemmet och vårdgivaren, exempelvis läkare, fysioterapeut eller tandläkare.

Parkeringstillstånd för rörelsehindrade

Om du har ett parkeringstillstånd för rörelsehindrad får du stå på parkeringsplats för rörelsehindrad. Dessa platser har en skylt med handikappsymbol. De kommunala handikapparkeringarna finns utmärkta på denna karta. Parkeringsplatser för rörelsehindrade på privat mark, till exempel vid affärer. Här hittar du information om reglerna för att parkera med parkeringstillstånd för rörelsehindrade.