Alla ska ha samma rätt att resa kollektivt. Du som har någon form av funktionsnedsättning som gör det svårt att resa med den vanliga kollektivtrafiken kan ansöka om färdtjänst.

Färdtjänst är till för dig som på grund av funktionsnedsättning inte kan åka med den vanliga kollektivtrafiken. Med färdtjänst har du möjlighet att resa i fordon som är anpassade till din funktionsnedsättning. Du måste ansöka om färdtjänst i den kommun där du bor. Kommunens färdtjänsthandläggare bedömer därefter om du har rätt till färdtjänst.

Så ansöker du om färdtjänst

Du ansöker om färdtjänst på blanketten Ansökan om färdtjänsttillstånd som du skickar till kommunen. Kontakta Partille kundcenter om du har frågor om din färdtjänstansökan.  

Här kan du resa

Från den 1 september 2019 får du som är färdtjänstberättigad i Partille kommun
resa till, från eller inom Partille, Ale, Alingsås, Bollebygd, Göteborg, Härryda, Kungsbacka, Kungälv, Lerum, Lilla Edet, Mark, Mölndal, Stenungsund, Tjörn samt del av Öckerö kommun.

Området på Öckerö sträcker sig till färjelägena mot Knippla, Rörö och Hyppeln.

Vad kostar det?

Du betalar en egenavgift enligt Partille kommuns fastställda taxa för färdtjänst vilken följer Västtrafiks priser för den allmänna kollektivtrafiken. Taxan ändras i januari varje år. I broschyren under rubriken dokument på den här sidan hittar du aktuella färdtjänstavgifter. 

Exempel på färdtjänstavgift för dig som bor i Partille är från den 5 januari 2020:

Enkelresa inom Partille

Vuxen 55 kronor
Skolungdom 29 kronor

Resa mellan Partille – Göteborg 

Vuxen 79 kronor
Skolungdom 42 kronor 

Du som är beviljad arbetsresor eller resor till daglig verksamhet eller dagverksamhet följer månadsavgiften Västtrafiks motsvarande periodkort.

Betalning

Du betalar din färdtjänstavgift vid början av varje resa till den utförare som kör dig. Du kan betala kontant eller med kort.  

Lagen om färdtjänst

Rätten till färdtjänst bedöms av våra färdtjänsthandläggare. Du ansöker om färdtjänst  genom att skicka in en skriftlig ansökan samt ett läkarutlåtande som styrker din funktionsnedsättning . Vanligtvis blir du därefter kontaktad av vår handläggare för att diskutera din ansökan, antingen vid ett personligt möte eller via telefon. Handläggningstiden är normalt fyra veckor.

Villkor för färdtjänst

Färdtjänst beviljas efter individuell prövning enligt Lag om färdtjänst i den kommun som du är folkbokförd i. Du kan beviljas färdtjänst om du har en funktionsnedsättning som gör att du har väsentliga svårigheter att förflytta dig på egen hand eller resa med den allmänna kollektivtrafiken. Funktionsnedsättningen ska vara bestående, vilket innebär att den ska ha en varaktighet på minst tre månader. Avsaknad av körkort, hög ålder eller att det inte finns bussförbindelser är i sig inget skäl att få färdtjänsttillstånd.

Att resa med färdtjänst

Som färdtjänstberättigad i Partille kommun får du resa till, från eller inom Partille, Ale, Alingsås, Bollebygd, Göteborg, Härryda, Kungsbacka, Kungälv, Lerum, Lilla Edet, Mark, Mölndal, Stenungsund, Tjörn samt del av Öckerö kommun. Du betalar en egenavgift enligt Partille kommuns fastställda taxa för färdtjänst. Färdtjänstresor sker med olika fordon och på olika sätt beroende på din funktionsnedsättning. Precis som vid en vanlig kollektivtrafikresa reser du tillsammans med andra. Skillnaden är att färdtjänsten hämtar dig där du bor och du får den hjälp du behöver för att ta dig i och ur fordonet.

Medresenär

Du får ta med dig upp till tre medresenärer på din färdtjänstresa. En medresenär måste alltid påbörja och avsluta resan på samma adress som dig. Medresenären betalar också avgift enligt färdtjänsttaxan.

Ledsagare

Har du behov av mer hjälp under färden än föraren kan hjälpa till med kan du ansöka om ledsagare. Har du blivit beviljad ledsagare får ledsagaren följa med utan avgift. En ledsagare får däremot inte själv ha tillstånd till färdtjänst. Om du enbart har behov av hjälp vid resmålet är du inte berättigad till ledsagare. Ledsagarbehovet ska vara knutet till själva transporten. Kontakta färdtjänsthandläggare som du når via kundcenter för att få den särskilda ansökningsblanketten.

Arbets- eller utbildningsresa

För arbets- eller utbildningsresor krävs ett speciellt tillstånd som prövas individuellt. Resan är tillåten mellan adress i Partille kommun och ordinarie arbetsplats eller plats för studier. 

Sjukresa

Från och med 1 juni 2019 gäller nytt regelverk samt avgifter och ersättningar för dig som är folkbokförd i Västra Götalandsregionen. Det innebär bland annat att du som har färdtjänst i Partille kommun inte längre är automatiskt beviljad sjukresa med personbil eller specialfordon.

Det är numera vårdgivaren som bedömer om det finns medicinska skäl för att du ska få resa med sjukresetaxi även om du är berättigad till färdtjänst. Det är också vårdgivaren som kan utfärda ett intyg för sjukresetaxi.

Här kan du läsa mer om vad som gäller för sjukresor.

Resa i annan kommun

Har du färdtjänst och behöver resa i kommuner utanför Partille kommuns färdtjänstområde? Då kan du beställa engångskort, biljetter som ger dig rabatterat pris, för dessa resor. Om du är rullstolsburen måste du själv, innan resan, kontrollera att företaget på orten har rullstolsbussar till förfogande. Om det inte finns något företag på den ort du ska besöka som kan utföra uppdraget kan vi tyvärr inte hjälpa till.  För mer information kontakta kommunens kundcenter.

Undantag för elrullstol med styre

Observera att elrullstol med styre (också kallad elskoter, elmoped, minicrosser med mera ) av säkerhetsskäl inte får tas med i färdtjänstfordonet.

Dina rättigheter och skyldigheter

Det är ditt ansvar som färdtjänstberättigad att kontakta färdtjänsthandläggaren vid eventuellt behov av omprövning av ditt beslut om färdtjänst. Du som har färdtjänst är skyldig att meddela oss om du byter adress eller om förutsättningarna för ditt färdtjänsttillstånd inte längre finns. Det vill säga om funktionsnedsättningen inte längre medför väsentliga svårigheter att förflytta sig på egen hand eller att resa med allmänna kommunikationsmedel.