Behöver du med särskilda behov resa från en kommun till en annan inom Sverige kan du ansöka om riksfärdtjänst.

Riksfärdtjänst är en form av särskild kollektivtrafik som kan användas av dig med funktionsnedsättning för resor från en kommun till en annan inom Sverige. Du måste ansöka om riksfärdtjänst. Syftet med resan ska vara fritidsverksamhet, du beviljas inte riksfärdtjänst för exempelvis sjuk- eller tjänsteresor.

Anpassade fordon

Tåg, flyg, bussar och båtar anpassas kontinuerligt så att alla så långt som möjligt ska kunna resa på samma villkor. Till exempel finns rullstolslyft och rullstolsplatser på de flesta av SJ:s avgångar och det går att beställa kostnadsfri ledsagning till och från tågen.

Kommunen ersätter del av resekostnaden

För dig som inte kan resa på egen hand med allmänna kommunikationer på grund av en funktionsnedsättning med en varaktighet på minst tre månader, går det att ansöka om riksfärdtjänst. Om du beviljas riksfärdtjänst innebär det att Partille kommun ersätter en del av dina kostnader för resor i första hand med tåg, flyg, buss eller båt tillsammans med en ledsagare. Ledsagaren är en person som följer med dig som har en funktionsnedsättning för att du ska kunna genomföra resan.

Allmänna färdmedel i första hand

Riksfärdtjänstresor sker i första hand med allmänna färdmedel, som tåg, flyg, buss eller båt. Vid resor med tåg eller buss beviljas du du gratis ledsagare som du själv får ordna. Fråga din färdtjänsthandläggare för närmare detaljer.

Om du inte klarar av att resa med allmänna färdmedel trots ledsagare, kan du i vissa fall bli beviljad resa i taxi eller med ett speciellt anpassat fordon. Resor i taxi eller specialfordon samordnas. Det innebär att du kan få resa tillsammans med andra resenärer och att ni inte alltid åker den kortaste eller snabbaste vägen.

Så ansöker du om riksfärdtjänst

Ansökan om riksfärdtjänst ska göras hos kommunens färdtjänsthandläggare senast tre veckor före avresan. Under sommarmånaderna och inför julhelgen är det extra viktigt att ansökan inkommer i god tid innan avresan. Du kan ladda ner ansökningshandlingarna här eller beställa dem via kundcenter. På blanketten anger du om du vill ansöka om en resa för ett bestämt datum eller för en viss period om högst ett år.

Handläggning

Din ansökan handläggs av färdtjänsthandläggarna på samhällsbyggnadskontoret. När din ansökan kommit in bedömer handläggaren din rätt till riksfärdtjänst och tar eventuellt kontakt med dig som en del av utredningen. Du får sedan ett brev hemskickat till dig med ett beslut.