En sjukresa är en resa mellan ditt hem och en vårdgivare, till exempel läkare, fysioterapeut, tandläkare eller kurator. Grundregeln är att du ska använda kollektivtrafiken. Om din hälsa kräver annat färdsätt finns möjlighet till det.

Sjukresa ersätts normalt mellan din folkbokföringsadress och vårdgivaren. Du kan få ersättning när du genomför en resa till en vårdgivare som tillhör eller har kontrakt med Västra Götalandsregionen eller Region Halland. Du får ersättning av regionen för en del av kostnaden och betalar själv en egenavgift. Sjukresor omfattas av högkostnadsskydd.

Exempel på sådant du kan få sjukresa eller reseersättning för

  • besök på vårdmottagning, rehabmottagning, tandvård eller sjukhus
  • utprovning eller anpassning av hjälpmedel
  • vård inom Vårdgarantin inom eller utanför Västra Götaland

Exempel på sådant du inte kan få sjukresa eller reseersättning för

  • hälsokontroll
  • vaccination
  • friskvård
  • permission
  • nationella valfriheten utanför Västra Götalandsregionen och Halland

För att resa med sjukresetaxi behövs tillstånd

Vid sjukresor kommer du i första hand bli hänvisad till kollektivtrafiken. Om ditt hälsotillstånd är sådan att du måste resa med sjukresetaxi (personbil/specialfordon) krävs ett intyg från vårdgivaren. Det är vårdgivaren som bedömer ditt behov av sjukresetaxi.

Tillstånd krävs även om du har färdtjänst

Från den 1 juni 2019 behöver även du som är färdtjänstberättigad ett intyg från vårdgivaren för att få resa med sjukresetaxi.
Om du har ett fått intyg för sjuktaxiresa beställer du sjukresor på samma sätt som när du beställer färdtjänst, men uppger till beställningscentralen att det är en sjukresa du ska genomföra.

Egenavgift och ersättning

För sjukresa med sjuktaxi betalar du en fast avgift oavsett vilken kommun du reser till inom Västra Götaland/Halland.

För sjukresor med kollektivtrafik eller egen bil ansöker du om ersättning och frikort på en särskild blankett som du kan få hos din vårdgivare.

Mer information om vad som gäller vid sjukresor, hur du ansöker om ersättning, egenavgifter samt hur du kontaktar Västra Götalandsregionens enhet för sjukresor hittar du här.