Blir du sjuk kan du i vissa fall få ersättning för sjukresa mellan hemmet och exempelvis läkare.

En sjukresa är en resa mellan ditt hem och en vårdgivare, till exempel läkare, sjukgymnast, tandläkare eller kurator. Du kan få ersättning när du genomför en resa till en vårdgivare som tillhör eller har kontrakt med Västra Götalandsregionen eller Region Halland. Du får ersättning av regionen för en del av kostnaden och betalar själv en egenavgift.

Beställ resa i god tid

Har du färdtjänst i Partille kommun är du automatiskt beviljad sjukresa med personbil eller specialfordon. Du beställer sjukresor på samma sätt som när du beställer färdtjänst, men uppger till beställningscentralen att det är en sjukresa du ska genomföra. Precis som för färdtjänst samordnas resorna med andra resenärer vilket kan förlänga restiden. Se därför till att beställa hämtning i god tid så att du hinner till ditt vårdbesök.

Exempel på sådant som inte är sjukresa

  • Hälsokontroll 
  • Vaccination 
  • Friskvård
  • Permission 

Egenavgift och frikort

För sjukresa i taxi/specialfordon betalar du en fast avgift oavsett vilken kommun du reser till inom Västra Götaland/Halland. Sjukresor omfattas av högkostnadsskydd. Om du vill ha mer information om avgifter eller ansöka om frikort kan du kontakta sjukreseenheten.