Till brottsofferjouren kan du som är utsatt för brott, anhörig eller vittne vända dig för att få stöd. Vi hjälper dig att få kontakt med rätt personer och kompetens. Vi stöttar dig också  i praktiska saker som att reda ut vilka möjligheter till ersättning som finns, hur du överprövar en nedlagd polisutredning och mycket mer.

Partille ingår i Brottsofferjouren Storgöteborg tillsammans med Härryda, Mölndal och Göteborg. Vi kan bland annat erbjuda dig:

  • medmänskligt stöd
  • råd och vägledning
  • information om rättsprocessen
  • hjälp att söka ersättning
  • stöd inför, under och efter förhandling

Kontakta oss på telefon och besök gärna vår webbplats för mer information.