Resultatet av vårens trygghetundersökning som gick ut till drygt 1000 invånare visade att nio av tio upplever Partille som en trygg plats att bo på. Men även om den personliga tryggheten upplevs hög finns vissa förbättringsområden. Därför pågick Klotterjakten i oktober 2017, detta som ett led i medborgarlöftet till Partille kommuns invånare.

Medborgarlöftet, som i sin helhet lanserades den 23 september 2017, är ett löfte om trygghet i offentlig miljö som kommun och polis ger till dig som invånare. Det utgår från ett gemensamt trygghetsfrämjande och brottsförebyggande arbete och har sin grund i samverkansmodellen Trygg i Partille.

Klotterjakten - en extra insats

Även om den personliga tryggheten upplevs hög i Partille finns vissa förbättringsområden, bland annat vad gäller klotter. Därför pågick initiativet Klotterjakten under oktober månad 2017. Klotterjakten var en extra insats och uppmaning till alla att lägga extra fokus på att få bort klottret i kommunen.

Under Klotterjakten har medborgare kunnat rapportera in klotter via en mejladress. Men bara för att oktober månad är tillända och Klotterjaktens mailadress nu är stängd betyder inte det att arbetet är slutfört.

- Jag vill uppmana alla att fortsätta rapportera in klotter och andra felanmälningar till vår e-tjänst för synpunkter och felanmälan! Är det något som Klotterjakten visat så är det att ju fler vi är som hjälps åt, desto fler ärenden kan vi åtgärda och genom det skapa trygghet i våra offentliga miljöer, säger Henrik Gustafsson, säkerhetsansvarig i Partille kommun.

E-tjänsten Synpunkter och felanmälan

Vem som helst kan alltid rapportera in klotter i Partille kommun via e-tjänsten Synpunkter & Felanmälan. Men den ger möjlighet till mycket mer än så! Här skickar du nämligen in anmälan om du upptäcker fel på gator, gång- och cykelvägar, med vatten och avlopp eller med snöröjning. Om du vill informera om skrotbilar eller nedfallna grenar är det också hit du vänder dig. Vi åtgärdar problemet så fort vi kan.

Du kan också använda e-tjänsten om du har åsikter gällande kommunens verksamheter. Hör av dig till oss! Dina synpunkter, bra som dåliga, hjälper oss att rätta till misstag och förbättra oss.